1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  İhale Hazırlık İşlemleri

  İhale komisyonu başkan ve üyelerine herhangi bir ücret ödemesi yapılamaz.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Süre uzatımı için gerekçe lazımdır. Herhangi bir yasal gerekçesi olmadan verilen süre uzatımları kabul edilemez.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Süre uzatımı kararı alındıktan sonra yıllara sari olan yapım işlerinde tevkifat ne zaman yapılması gerekmedir?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Kısmi alıma açık bir ihalede, sadece tek kısma teklif veren ancak, teklif mektubunda işin tamamına ifadesine yer veren firmaların değerlendirme dışı bırakılmasında sakınca yoktur.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Gecikme cezası işin bitmesi gereken tarihten itibaren mi yoksa ihtardan sonra mı başlamaktadır?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde anahtar teknik personeller aynı zamanda teknik personel olarak çalışamazlar.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  İdarenin onayına sunulmayan dolayısıyla işin başında hangi sıfat ve yetkiyle bulunduğu bilinmeyen kişinin sözleşmede öngörüldüğü şekliyle teknik personel olarak kabulü mümkün değildir.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Ceza

  Ceza kesilmesi için idarenin zarara uğramasına gerek yoktur.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İdarenin izni ile cezalı çalışılan dönemlerde hesaplanacak fiyat farkı, işin bitmesi gereken tarihteki (Pn) değeri ile cezalı çalışılan dönemdeki (Pn) değerinden düşük olanı esas alınarak hesap edilir.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Fazla sürelerle çalışmaya yönelik olarak farklı bir düzenleme olmaması halinde, ödemeler saatlik ücretin % 25 artırılması suretiyle yapılır.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma ücretleri toplu iş sözleşmeleri ile daha fazla belirlenebilir.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Kapsam

  Danışmanlık hizmeti kapsamında teknik şartname hazırlanması, yaklaşık maliyetin belirlenmesi ve denetim-kontrol gibi hizmetlerin üçüncü kişilerden alınmasında sakıca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku