1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yapım ihalelerinde fiyat farkı belirlenmemişse genel indeksler üzerinden fiyat farkı hesabı yapılır

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alımlarında fiyat farkı ihale tarihi baz alınarak hesaplanır, yaklaşık maliyet tespit tarihi dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Malın teslimi zamanında yapılmış ancak, muayene ve kabul geç yapılmışsa, idare içerisinde geçen bu süreler ceza kesmek için gerekçe olabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  İş yerine getirilmişse, muayene ve kabul tutanaklarında sorun yoksa, sgk ödemeleri yapılmışsa, firmaya ceza kesilmemişse, daha sonra yapılacak eksik işçi çalıştırma önemli değildir, önemli olan temizliğin yapılmış olmasıdır.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hazinece karşılanan % 5'lik pay yüklenicilere ödenmez.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Götürü bedel ihalelerde ödemeler işin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine göre yapılır.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Sorumluluk

  Mevzuata aykırı ihale kararında imzaları bulunan ihale komisyonları sorumludur.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  İhale Hazırlık İşlemleri

  Arsa temin edilmeden ihaleye çıkılması durumunda gereksiz gazete ilanı verilmesi kamu zararı oluşturur.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Zamanaşımı

  Eserde noksanlıkların bedeli zamanaşımı süresi içerisinde her zaman istenebilir. Noksan eser açık ayıplı olarak nitelendirilemez.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Eserde noksanlıkların bedeli zamanaşımı süresi içerisinde her zaman istenebilir. Noksan eser açık ayıplı olarak nitelendirilemez.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Eser sözleşmesinde açık ayıpların yüklenicisine derhal bildirilmesi gerekir. Aksi halde, bu ayıplardan dolayı yüklenicinin sorumluluğu olmaz.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Kamu Zararı

  İki ihale arasındaki farkın talep edilebilmesi açık düzenleme olmasına, her iki ihalenin de aynı şartlarda yapılmasına ve ikinci ihalenin de makul sürede yapılmasına bağlıdır.

  Devamını Oku