1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yüksek Fen Kurulu
  Fesih ve Tasfiye

  Fesih ve tasfiye hallerinde; kesin hesap yapılan ve yapılmayan imalatların toplamının bulunup, yapılan imalat oranının götürü bedel tutarı ile çarpılması neticesinde bulunur.

  Devamını Oku
 2. Yüksek Fen Kurulu
  Süre ve Süre Uzatımı

  Yüklenicinin havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan döneminde çalışması halinde, çalışılan bu süre işin süresinden indirilemez.

  Devamını Oku
 3. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Hazırlık İşlemleri

  % 25 yüklenici karı ve genel giderlerin içeriği nasıldır. Ne kadarlık kısmı yüklenici karıdır.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  İş ortaklıklarında ortaklardan birisi hakkında haciz takibi yapılması, iş ortaklığının hakedişleri üzerinde anlam ifade etmez.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Alacaklı cezai şart hakkından açıkça vazgeçmiş veya eseri teslim alırken ihtirazi kayıt bildirmemiş ise cezai şart talep etme hakkını kaybeder.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  İfaya ekli cezai şart teslimde itirazi kayıt öne sürülmemişse düşer ve daha sonra talep edilemez.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Tazminat

  Haksız yasaklılık işleminde dolayı şirket lehine uğradığı zarara karşılık manevi tazminata hükmedilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Kamu davası devam ederken, davacı şirketin Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ihaleye katılması nedeniyle, davacılar hakkında 4734 sayılı Kanun'un 11. maddesinin ( a ) bendi, 17. maddesinin ( e ) bendi ve 58. maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama yaptırımı uygulanması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü olmadığından dolayı, ihaleye fesat karıştırma suçu doğrudan temin yöntemine göre yapılan alımlar için mümkün değildir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Kesin kabul yapılmadığı müddetçe, sözleşme ayaktadır ve sözleşme hükümlerinden faydalanılabilir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Katma Değer Vergisi Kanununa göre ihalenin yapılması ile KDV`yi doğuran olay meydana gelmektedir. Verginin matrahı ancak ihale bedelinin kesinleşmesi ile belirlenebilir. 1993/441 sayılı ihalenin feshi davasının kesinleştiği saptanmadan, KDV`nin alıcı ve alacaklı yönünden ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi istenemez.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  Belediyeye ait süreklilik arz eden temizlik, çim biçme gibi bir kısım işlerin zaman yönünden parçalara bölünmek suretiyle, Mali Yılı Bütçe Yasalarında izin verilen pazarlık usulünün ve açık teklif usulünün kapsamına sokulması işleminin taraflara ekonomik bir zarar verip vermediğinin araştırılması ve buna göre karar verilmesi gerekir. 5237 Sayılı Yasanın 257. maddesi ile getirilen; görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için, yapılan eylemin "kişilerin mağduriyetlerine veya kamunun zararına neden olması" zorunluluğunun yattığı görülmektedir.

  Devamını Oku