1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  11 adet iş makinesi ile işin yapılacağı kararlaştırılmasına karşın, 7 iş makinesinin 11 iş makinesi kapasitesinde çalışması, ödemelerin saat üzerinden yapılıyor olması, ihalede iş makinelerine yönelik yeterlik kriteri öngörülmemiş olması sebepleriyle eksik iş makinesi kamu zararı değildir.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Sorumluluk

  Ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlileri damga vergisinin alınmamasından, hatalı işlemlerden sorumludur.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Kapsam

  4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında çiftçilik (üreticilik) belgesine sahip şirketlerden ihalesiz alım yapılmasında sorun yoktur, bunların şirket olması bu durumu değiştirmez.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  İşin yer tesliminden itibaren büyük kısmı çalışılmayacak dönem öncesi bitecek olmasına ve çalışılmayacak dönemde çalışmaya engel imalat bulunmamasına karşın, idareden kaynaklı sebeple süre uzatımı verilmesi halinde, çalışılmayacak döneme kalan imalat bu dönemde yapılmaya engel olduğundan bu günlerin de süre uzatımında dikkate alınması gerekir. Çalışılmayacak dönem de süre uzatımına dahil edilir.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  İhale yetkilisi takdiri ile hizmet alım ihalesinde aşırı düşük tekliflerin sorgulama yapılmadan doğrudan reddedilmesinde mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkı ödemelerinde asgari ücretin yüzde fazlası ödenmez, iki asgari ücret arasındaki fark sadece ödenir. Yüklenicinin adli mahkemelerde karşılaştığı hususlar va işçilerle olan ilişkiler kişiye ve olaya münhasır olduğundan dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde, sözleşmede öngörülemeyen durumlar nedeniyle idarece uygun görülen bir iş artışı olmadığı halde, imalatların pursantaj listesindeki miktarlarının ve buna bağlı olarak oranlarının yeterli olmadığı gerekçesiyle pursantaj oranlarının artırılarak ödemede bulunulması mümkün değildir.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Anahtar teknik personel aynı zamanda teknik personel olarak kabul edilemez ve idarenin onayına sunulmayan dolayısıyla işin başında hangi sıfat ve yetkiyle bulunduğu bilinmeyen kişinin sözleşmede öngörüldüğü şekliyle teknik personel olarak kabulü mümkün değildir.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Mal)

  Akaryakıt katsayıları KDV'li mi KDV'siz olarak mı alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Mal)

  Akaryakıt katsayıları alınan mala göre mi yoksa alımından vazgeçilen veya satışı durdurulan mallarda dahil edilerek mi yapılması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Yemek ve Yol Kesintileri / Düzenlemeleri

  İşçinin izinli olduğu günlerde öğle yemeği verilmesi sözkonusu olamayacağından, bu hususun ücret hesabında dikkate alınması gerekir.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Yapım ihalelerinde iş artışı yapılırken, yüklenicinin teklifindeki kalemler varken, diğer idarelerdeki fiyatlar yeni birim fiyat yöntemiyle kullanılamaz.

  Devamını Oku