1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Kamu Zararı

  İki ihale arasındaki farkın talep edilebilmesi açık düzenleme olmasına, her iki ihalenin de aynı şartlarda yapılmasına ve ikinci ihalenin de makul sürede yapılmasına bağlıdır.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Hükümleri varken, doğrudan mahkemeye fesih başvurusunda bulunulması doğru olmadığı gibi, Borçlar Yasası hükümlerinin de kıyasen uygulanabilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Delil Sözleşmesi

  Alacaklı cezai şart hakkından açıkça vazgeçmiş veya eseri teslim alırken ihtirazi kayıt bildirmemiş ise cezai şart talep etme hakkını kaybeder. İhtirazi kayıt eser teslim alınırken bildirilebileceği gibi, eserin tesliminden hemen sonra yada ifanın kabulünden önce de bildirilebilir. Bu hakkın saklı tutulduğu ifanın kabulünden önce dermeyan edilmiş ise artık ayrıca eserin teslimi anında veya teslimden hemen sonra böyle bildirim yapılmasına gerek yoktur.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Ceza

  Alacaklı cezai şart hakkından açıkça vazgeçmiş veya eseri teslim alırken ihtirazi kayıt bildirmemiş ise cezai şart talep etme hakkını kaybeder. İhtirazi kayıt eser teslim alınırken bildirilebileceği gibi, eserin tesliminden hemen sonra yada ifanın kabulünden önce de bildirilebilir. Bu hakkın saklı tutulduğu ifanın kabulünden önce dermeyan edilmiş ise artık ayrıca eserin teslimi anında veya teslimden hemen sonra böyle bildirim yapılmasına gerek yoktur.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhtiyacın kısımlara bölünerek temin edilmesi ve pazarlık limitine indirilmesi ancak ve ancak kamunun zarara uğradığı veya kişilerin mağduriyetinin ortaya çıktığı hallerde görevi kötüye kullanmayı ilgilendirir, ihaleye fesat karıştırma suçunu değil.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Doğrudan temin yöntemi bir ihale olmadığından dolayı, ihale usulleri için getirilmiş kuralların doğrudan temin için uygulanabilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Yükleniciler tarafından verilen kesin ve ek kesin teminatlar güncellenerek gelir kaydedilir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Delil Sözleşmesi

  İhale dokümanları arasında yer alan şartnameler delil sözleşmesi niteliğindedir, hakim tarafından re'sen dikkate alınır.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Damga Vergisi

  Kesinleşmemiş ihalenin damga vergisinin yatırılması istenilemez. İhalenin kesinleşmesi karara değil, belli sürelere bağlıdır.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  İhale yapılmadan dükkan kiraya verme eyleminin belli şartlarda görevi kötüye kullanmayı ilgilendirebileceği,bunun için de kamunun zararının veya kişilerin haksız çıkar sağlayıp sağlamadığının araştırılması gerekir.

  Devamını Oku