1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Fiyat Farkı (Mal)

  Özel Tüketim Vergisi Değişikliğinden Kaynaklı Olarak Hesaplanacak Fiyat Farkı Hakkında

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Sözleşmenin İmzalanması

  Sözleşme imzalanacak son günün tatil gününe denk gelmesi halinde nasıl hareket edileceğinin belirlenmesi

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Yeterlik Kriterleri

  Özel sektörde ortak girişimler tarafından gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  İhale Hazırlık İşlemleri

  TEFE ve ÜFE endekslerinin kaldırılarak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) yürürlüğe girmesi sonucunda fiyat farkının ne şekilde hesaplanacağı hakkında.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Üst Normlara Aykırı İşlemler

  Usulü yerine getirilmemiş, hazırlık aşamaları mevzuata uygun olarak yapılmamış ihaleler geçersizdir, geçersiz ihalenin neticeleri de geçersiz olur.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  Görevi kötüye kullanma, kamunun zarara uğradığı ve kişilere haksız kazanç sağlandığı ihalelerde görülür.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Faiz

  Eser sözleşmesinden kaynaklı (Yapım işleri ve hizmet alımları) davalarda yasal faize göre değil ticari faize göre işlem yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Teminatlar hangi iş için verilmişse sadece o iş için haczedilebilir, başka işler için teminat haczedilmez.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kamu ihalelerinde verilen teminatların başka iş için haczedilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhalelerde verilen teklifin çok fazla düşük olması hata olarak kabul edilip, bu tekliften geri dönülebilir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Üst Normlara Aykırı İşlemler

  Şartları yerine getirilmemiş ihalenin yok sayılması gerekir ve sonuçları ortaya çıkmaz.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşmenin feshi için dava açmaya veya mahkemeden hüküm almaya gerek yoktur. 4735 sayılı Kanunda düzenleme varken Borçlar Yasası hükümlerine bakılmaz.

  Devamını Oku