1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Anahtar teslim götürü bedel yaptırılan işlerde yükleniciler uygulama projelerine ve mahal listelerine uygun olarak taahhütlerini yerine getirmek zorundadır. Proje ve mahal listesinde yer alan bir adet laboratuar tezgahı imalatından vazgeçilerek yerine daha pahalı imalatlar yaptırıldığına dair tutanak tutulmuşsa da, söz konusu tutanakların ne zaman tutulduğu belli olmadığından, ayrıca yaptırılan imalatların bedelinin başka bir ihale kapsamında ödenip ödenmediği belli olmadığından, yapılmayan bir adet laboratuar tezgahı bedelinin hakedişten düşülmesi gerekir.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Sözleşme kapsamında bulunan ve fiilen yapılmayan işlerin yerine başka işlerin yaptırıldığı gerekçesiyle ödeme yapılamayacağı.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Ara dinlenmeler fazla mesai hesabında dikkate alınmaz ve toplam çalışma süresinden indirilir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İhbar öneli üzerine 6 haftalık süreyi aşan istirahat süreleri kıdem hesabında dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Makul süreyi aşan istirahat süreleri kıdem süresinin hesabında dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Ücretsiz izin süresi kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Günlük çalışma süresi 11 saati aşıyorsa, aşan süreler fazla mesai kabul edilir ve günlük çalışma tamamında çalışan kişilerin günlük çalışma süresi de 14 saat olarak kabul edilir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  İmzalı bordrolar, pusulalar, imza sahte olmadığı müddetçe geçerlidir ve itibar edilir. İşe giriş çıkış sistemleri, belgeleri delildir; ancak, işyeri çalışma sisteminin mahiyetini bilmeyen kişilerin tanıklığı olmaz. Haklı sebeple fesih ortaya çıkarsa kıdem tazminatı alacağına da hükmedilmelidir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Ücret alacaklarının ödendiğinin ispatı yükleniciye, çalışma yapıldığının ispatı işçiye aittir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşçilerden çalışırlarken ibraname alınamaz, bu kapsamda alınan ibranameler geçersizdir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İmza taşımayan veya imzası işçiye ait olmayan belgelere itibar edilemez ve bu belgelere göre ödemelerin yapıldığı kabul edilemez.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Zamanaşımı

  Ücret, fazla mesai, yıllık izin alacakları beş yıllık zamanaşımına tabidir.

  Devamını Oku