1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Güvenlik hizmeti işinde hafta tatillerinin hafta içi günlere rast gelmesi normal ve olağan olduğundan bu günlerin eksik çalışma olarak kabul edilemeyeceği,

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Ceza

  Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı işine ilişkin İdari Şartnamedeki İşçilerin yıllık izin, mazeret izni ve rapor kullandıklarında yerlerine mutlaka işçi verilecektir hükmü karşısında puantaj cetvellerinde yerlerine işçi verilmeyen günler için ceza kesintisi yapılması gerektiği

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  İdarenin uygulama projesinde bulunmayan bir imalatın yapılmasını isteme yetkisi ancak proje tadilatı ile mümkün olabileceğinden, projede görülen ancak yapılmayan imalatlar yerine başka imalatların yaptırıldığı gerekçesiyle ödeme yapılamayacağı.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Revize Birim Fiyat

  Revize birim fiyat hesabında farklı iş kalemlerinin birleştirilerek değerlendirme yapılamayacağı

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Belediyede işyeri hekimliği sözleşmesine göre çalıştırılan doktor için ödenecek ücretin Belediye Kanununun 49.maddesi uyarınca çalıştırılanlar için belirlenen tavan ücretle sınırlı olmadığı

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  İnşaatın doğal tepe üzerine yapılması öngörülmesine rağmen, yüklenicinin işe başlamasından sonra yapılan hafriyat esnasında zemininin zayıf ve çürük olduğunun görülmesi üzerine yapılan ilave işlerin bedellerinin yükleniciye ayrıca ödenmesi gerektiği.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Ödeme (Mal)

  T.C. Merkez Bankası kuru esas alınarak yapılacak ödemelerde Resmi Gazete'de yayımlanmış olan bir gün öncesine ait kurun esas alınması gerektiği

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Taşeron firma personelinin iş yeri hekimliği ücreti idare tarafından ödenebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Anahtar teslim götürü bedel işte %10'luk yasal sınırın üzerindeki iş artışının bedeli yaklaşık maliyetle sözleşme bedeli kıyaslanmak suretiyle bulunacak fiyatlar üzerinden ödenmeli ayrıca yüklenici karı da ödenmemelidir.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Bir imalatın yapılabilmesi için projede gösterilmiş olması gerektiği.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Denetim esnasında tutulan tutanağa itibar edilmesi gerektiğinden sıva kalınlığının olması gerekenden az olması kamu zararına sebebiyet verir.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen bir işte sonradan teklif fiyatının ihale dosyasında yer almayan bir fiyatla değiştirilmesinin mümkün olmadığı

  Devamını Oku