1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  İhale Dokümanları

  Teknik şartnamede imalatın niteliğine yönelik bir belirleme yapılmaması halinde orta vasıfta, kalitede bir imalat yapılmak durumundadır.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Diğer mahkemelerde dava açılmış olmasının Sayıştay yargısı tarafından tazmin hükmü verilmesine engel teşkil etmeyeceği

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Ceza

  Yıllık izinli olunan günlerde işçilerin tam çalışmış gibi kabul edilmelerinin mümkün olmadığından bahisle tek işçi çalıştırılan birimlerde temizlik eksikliğine ilişkin ceza kesilmesi istenebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hakedişlerde yıllık izinde olan işçiler için de ödeme yapılmasında mevzuata aykırılık var mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Ödeme (Mal)

  Akaryakıt teslimatlarında gerçek yoğunlukların (Kesafet oranı) esas alınarakı ödeme yapılacağı

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  İdare tarafından tutulan puantaj cetvellerinde işçilere verilen ücretli izinlerin gösterildiği, ayrıca bu sürelere ilişkin maaş ve diğer hakların yüklenici firma tarafından işçilere tam olarak ödendiği ve yine bu sürelere ilişkin sosyal güvenlik primlerinin tam olarak hesaplanıp Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırıldığı anlaşıldığından izinli günlerin eksik çalışma olarak kabul edilemeyeceği

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Sorumluluk

  Ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisinin taşıma hizmetine ait hakediş ödemelerinde şartnameye aykırılık nedeniyle yapılan kesintilerin hatalı veya eksik olması hususunda harcama yetkilisi ve muayene kabul komisyonu üyeleri ile birlikte sorumlu olduğu

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hizmet alım ihalesi kapsamında çalıştırılması öngörülen personelin SGK primi ödemesinin bulunmamasının tek başına bu kişilerin çalıştırılmamış olduğunu kanıtlamayacağı,

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Sorumluluk

  Gerçekleştirme görevlisinin hizmet alımında eksik personel çalıştırılması nedeniyle ortaya çıkacak kamu zararından sorumlu olduğu,

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Birim fiyat teklifli işlerde yükleniciye teklif cetvelinde gösterilen iş kalemlerinin tutarlarına göre ödeme yapıldığından, yüklenicinin fiilen katlandığı giderlerin daha düşük olduğu gerekçesiyle tazmin hükmü verilemeyeceği

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  İdari şartnamede öngörülen ve yüklenici tarafından teklif birim fiyat cetvelinde vasıf gruplarına göre teklif edilen işçilik bedelleri yerine daha düşük bedellerin işçi bordrolarına yansıtılması kamu zararına sebebiyet verir.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Ceza

  Puantajda bir ay içinde tam çalışmış olarak gösterilse bile bordroda eksik çalıştığı anlaşılan işçi için ceza kesilir mi?

  Devamını Oku