1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İhaleye çıkılmadan önce kararlaştırılmış olmak ve işin şartname ve sözleşmesine hüküm konulmuş olmak kaydı ile eski ve yeni asgari saat ücretleri arasındaki fark ile sadece bu farktan doğan işveren sigorta primlerinin asgari ücret farkı olarak ödenmesi mümkün olup, asgari ücret artışından kaynaklanan Pazar tatil ücretlerindeki ve fazla mesai ücretlerindeki artışların, asgari ücret farkının hesabına dahil edilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kapsam

  Resmi ve dini bayramlar ile anneler günü, öğretmenler günü gibi anma günlerinde yerel gazetelere verilen kutlama ilanları için yapılan harcamalar, Belediyeyi temsilen yapılan ve amirin takdir yetkisi içinde mütalaa edilebilecek türden harcamalar olduğundan mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat farkları asgari ücretin yüzde fazlası şeklinde hesap edilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Belediye Harcamaları / İlişkileri

  Amatör spor klübü kapsamında olmayan, spor klüplerine yardım 5072 sayılı Kanun hükümlerine aykırıdır, yapılamaz.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Belediye Harcamaları / İlişkileri

  Spor klüplerine nakdi yardımda bulunmak, 5072 sayılı Kanun hükümlerine göre yasaktır.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Sorumluluk

  Gerçekleştirme görevlileri, harcama yetkilileri ile birlikte kamu zararından sorumludur.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Belediye Harcamaları / İlişkileri

  Belediyeler amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamakla görevli ve sorumlu kılınmıştır. Gerekli desteği sağlamak tabiri aynı zamanda nakdi yardımı da kapsamaktadır.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Mal)

  Mal alımlarında fiyat farkı hesabı tek akaryakıt şirketinin fiyatlarına göre yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Mal)

  Mal alımlarında fiyat farkı verileceği ihale dokümanında yazmıyorsa fiyat farkı hesabı yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Asgari ücretin artması halinde, fazla mesai, tatil ve bayram ücretlerinin de artan ücrete göre yeniden hesaplanması 4857 sayılı Kanun gereği olup, sözleşme ve şartnamede de işçilere fazla mesaide, dini bayram, resmi tatil ve işçinin hafta tatili günlerinde çalıştırılmaları halinde ücretlerinin 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümlerine göre ödeneceği belirtilmiştir.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Kapsam

  Eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlenen eğitim seminerlerine katılmak kamu zararı değildir.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Kapsam

  Avukatlık Hizmet Alımı Satın Alma Yöntemiyle Gerçekleştirilmesi Kamu Zararı Mıdır?

  Devamını Oku