1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  İş sahibi, açık ayıplı işler için eseri teslim alırken bu konuda ihtirazi kayıtta bulunmadığından veya işin mutad cereyanına göre eseri muayene ve ayıpları geciktirmeden yükleniciye bildirmediğinden açık ayıplı işler bedelinin, iş bedelinden düşülmesi gerekmez.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Yapılacak bir muayenede anlaşılması olanaklı açık ayıplarda, eserin tesliminde iş sahibinin itirazda bulunmaması halinde yüklenici sorumluluktan kurtulmuş olur. Ayıp ihbarının sübutu her hangi bir şekle bağlı değildir. İş sahibi eseri teslim alırken kusurlu işlerin varlığını yükleniciye bildirdiği hakkında her türlü maddi delile dayanabilir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Eser sözleşmesinde ayıplı olduğu ileri sürülen imalat, iş sahibine teslim edilmiş ve davalı tarafından gönderilen ihtarda ayıbın sözleşmede kararlaştırılan standartlara uygun olmaması niteliğinde olduğu açıklanarak ihtar tebliğ olunmuştur. Belirtilen bu kusurların niteliğince, mahkemenin de kabulünde olduğu gibi "açık ayıp" olduğu sonucuna varılmaktadır. Ayıpların "gizli" olduğu kabul edilse dahi, yükleniciye bildirilen ayıbın yasal süre içinde olduğu kabul edilemez. O halde, davacı yüklenici, tutarında uyuşmazlık bulunmayan dava konusu iş bedelinin tümünü davalıdan isteyebilir. Mahkemece, davanın kabulü gerekir.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Mesleki Konularda Uzman Personel Çalıştırma Hizmet Alımı ihalesiyle; başkan danışmanı, mali danışman, halkla ilişkiler koordinatörü, kaynakçı, şoför, elektrikçi, marangoz, sekreter, arşiv görevlisi ve benzeri adlar altında hizmet satın alınması kamu zararını doğurur mu?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Mücbir sebep hallerinde süre uzatımı verilebilmesi için usul olarak öngörülmüş 20 günlük süre içerisinde dilekçe verilmesi şartı önemli değildir.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Mal)

  LPG gibi, kararnamede yer almayan, bayi satış fiyatı yayımlanmayan mallar için fiyat farkı verilebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  KDV tevkifatı hatalı olarak yapılmamış olsa da, daha sonra yüklenici tarafından KDV yatırılmışsa, tevkifatın yapılmaması sorun oluşturmaz, kamu zararı olmaz.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Kapsam

  Kasko giderleri ödenmez.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Sorumluluk

  Ödeme emri belgesine imza atan harcama yetkilisi, hakediş ödemelerinden sorumludur.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhale komisyonu tarafından yapılması gerekli olan mali tablo inceleme görevi, üçüncü bir kişiye, YMM'ye yaptırılamaz.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  İdareden kaynaklı gecikmeler süre uzatımı olarak dikkate alınır.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hakediş ödemeleri fiili yenen yemek sayısına göre mi hesaplanır?

  Devamını Oku