1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat farkı hesabında iş programı içerisinde gerçekleştirilen işler için iş programının içerisinde bulunduğu ay indeksi alınır. Hakedişin düzenlendiği tarihten bir önceki ayın indeksi iş programından sonra hakediş düzenlenmesi halinde anlamlı olmaktadır.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminat ve ek kesin teminatların tutarı ile kesin teminat ve ek kesin teminatın güncellenen tutarları arasındaki fark tutarın bu hakediş ödemesinden kesilmek suretiyle yükleniciden tahsil edilmediği, dolayısıyla yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Kapsam

  Belediyelerin, plan, proje ve bütçelerinin halka tanıtılması amacıyla televizyon kanalına ödeme yapılmasında sakınca yoktur, mevzuat olarak uygundur.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Gecikme cezası hesabına dönük olarak malın idareye teslim tarihinin belirlenmesinde, ayniyat tesellüm makbuzu tarihi mi yoksa fatura tarihi mi esas alınmalıdır ?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Kapsam

  Muhasebe hizmetlerinin dışarıdan, üçüncü kişilerden alınmasında sakınca yoktur. Hizmet kapsamı içerisinde kabul edilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Her ne kadar sözleşme iki nüsha düzenlenmişse de, resmi daireye bir nüshası ibraz edilmesi durumunda damga vergisinin durumu ne olacaktır?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Yapım işlerinde, idarece gösterilen ocağın değiştirilmesi halinde iş artışı kapsamında yeni ocaktan malzeme temini yapılabilir. Başka bir yerden malzemelerin getirdiğine yönelik kanıt olmadığı müddetçe sorun yoktur.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Günlük 8 saat çalışma yapılan hallerde Cumartesi yapılan 5 saat çalışma için hafta sonu ücreti ödemesi yapılamaz, tam yevmiye fazla mesai ödemesi yapılamaz.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Süre uzatımlarının sözlü yapılabilmesi mümkün olmadığı gibi, süre uzatımına yönelik işlemlerin asıl sözleşmenin şartlarına göre yapılması, yazılı olması gerekir.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Kapsam

  Belediyelere kültür ve sanat işleri kapsamında dini kitap alınmasında sorun yoktur.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Mücbir Sebepler

  Mücbir sebep halinin zamanında bildirilmesi şartının yerine getirilmesi gerekir ve 10 gün içerisinde yüklenicinin aşırı yağışla ilgili verdiği dilekçeye göre süre uzatımı verilmesinde sakınca yoktur.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İş programına dayalı olarak hesaplanamayan fiyat farkının fiili hakediş düzenleme tarihine göre hesaplanmasında ve ödenmesinde mevzuata aykırı bir husus yoktur.

  Devamını Oku