1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Damga Vergisi

  Sulh hukuk mahkemesi kararıyla feshine karar verilen ihalede, satış sırasında düzenlenen tutanağın ispat edicilik vasfını kaybettiğinden bu kağıt üzerinden hesaplanarak alınan damga vergisinin iadesi gerekir.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Damga Vergisi

  Fiyat farkı tesbit tutanağının inşaat girdilerindeki artışların telafisine yönelik bulunduğundan damga vergisine tabi tutulamayacağı

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Damga Vergisi

  İhalenin iptal edilmiş olması da vergiyi doğuran olayı ortadan kaldırır mı?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Damga Vergisi

  Akitler karşılık olarak imza altına alındıktan sora hüküm ifade edeceğinden ihale yapılmış olmasına rağmen sözleşme imzalanmadığından imza altına alınmış bir akdin varlığından sözedilemeyeceği ve damga vergisi tarhiyatı yapılamayacağı.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Harcırah

  Geçici görevle yurt dışına giden ve yurtdışı seyahat masraflarının tamamı kurum tarafından karşılanan personele ayrıca yurt dışı gündeliği ödenemeyeceği

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Harcırah

  Yurtdışı konaklama bedelleri, tespit edilen yurtdışı gündeliklerine dahildir. Ancak konaklama için ödenen bedel, gündelik için belirlenen tutarın % 40'ından fazla olduğu takdirde konaklama için ayrıca bedel ödenebilecektir. Hizmet alımı kapsamında konaklama için iki otele ödenen ücretler gündeliklerin altında olduğundan, konaklama için ayrıca bütçeden ödeme yapılması mümkün değildir. Ayrıca hizmet alımı kapsamında geziyi düzenleyen firmaya ulaşım bedeli ödenmiş olduğundan katılımcılara taksi bedeli ödenmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Kira sözleşmesinde kira tutarı net olarak belirlenmişse gelir vergisi tevkifatı ne olacaktır?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Fazla çalışmada sınır konusunda 4857 sayılı İş Kanunu günlük ya da haftalık bir sınır getirmemiştir. Sadece yılık olarak sınırlama getirmiştir. İşçi yararına konulmuş hükümlerin onun zararına uygulanması yorum kurallarına uygun düşmeyeceğinden, işçiye yılda 270 saatten fazla olmak üzere fazla mesai yaptırılması yasak olsa da, 270 saati aşan çalışmaların fazla çalışma olarak değerlendirilip ücretlerinin zamlı olarak ödenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Asilde aranan şartları taşımadan Mali Hizmetler Uzmanlığı görevine vekâlet edenlere gösterge ve ek gösterge ile özel hizmet tazminatı farkı ödenmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşyeri hekimliği sözleşmesi sona eren 657 sayılı Kanuna tabi kurum doktoruna 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre sadece işçilere tanınan bir hak olan kıdem tazminatı ödenmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Harcırah

  Hizmet alım yoluyla gerçekleştirilen yurtdışı seminerlere katılan personele yolda geçen günler için gündelik ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamakla birlikte, görevlilerin konaklama, yemek, otel transferleri, uçak biletleri, sigorta, harç gibi giderleri gezi katılım ücretine dahil olduğundan yolda geçen günler dışındaki günler için harcırah ödenmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Her türlü vekaleten atama ve tedviren görevlendirmelerde temsil tazminatı ve görev tazminatı ödenmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku