1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat farkı iş programına ve fiili olarak gerçekleştirilen imalatlara göre ödenir.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Sorumluluk

  Yetkili kişilerin imzalarının tamam olmadığı yerde muhasebe yetkilisi sorumludur.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Kapsam

  Belediye işlerinin takip ve sonuçlandırılması için danışmanlık alınması mümkün değildir. Bu işin belediye personeli tarafından yerine getirilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat farkı hesaplamalarında verilen avans tutarı düşülmeden yapılacak işlem kamu zararıdır.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat farkı hesaplamalarında B katsayısının, 0,90, dikkate alınmadan hesaplama yapılması kamu zararıdır.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Mal)

  Fiyat farkı verilmeyecektir yazan bir ihalede fiyat farkı verilebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Kapsam

  Sosyal tesis hesaplarının incelenmesi, bilirkişi ve ekspertiz raporu hazırlanması amacıyla yeminli mali müşavirden hizmet alınmasında sakınca yoktur.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Mücbir Sebepler

  Üretim ve montajda kullanılacak malın yurtdışından geç getirilmiş olması, ithalinin uzun sürüyor olması, mücbir sebep olarak kabul edilemez. İhaleye katılan firmanın bunları düşünerek teklifini vermesi gerekir.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Kapsam

  Kamu görevlilerinden telif hakkı kapsamında danışmanlık hizmeti alınmasında sakınca yoktur.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Kapsam

  Belediye çalışanlarına tahsis edilen cep telefonu bedellerinin bütçeden ödenebilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Yapım işlerinde işin bitim tarihi, kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihtir.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  İhale Hazırlık İşlemleri

  İhale komisyonu başkan ve üyelerine herhangi bir ücret ödemesi yapılamaz.

  Devamını Oku