1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  İş artışlarından sözleşme damga vergisi tahsil edilmesi gerektiği; ancak yeni bir ihale kararı olmadığından ihale karar damga vergisi alınamayacağı

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Üniversite tarafından sarf edilen su bedeli İSKİ-Genel Müdürlüğüne ödenirken damga vergisi kesintisi yapılması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Araçlara trafik sigortası yaptırılması hizmet alımı işinde damga vergisi ortaya çıkmakta mıdır?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Gemi ve iskelelerin sigortalanması hizmet alımı işinde sözleşme üzerinden ve hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılır mı?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Navlun mukavelesine istinaden yapılan ödemelerden damga vergisi kesilmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Süre uzatımlarında iş artışı yok ise damga vergisi doğmakta mıdır?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Damga Vergisi

  İller Bankasına sermaye iştirak payı adı altında yapılan ödemelerden damga vergisi kesilmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Noterce tasdik edilen sözleşme evrakına ilişkin damga vergisi ödenip ödenmediği kontrol edilmeli midir?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Öğrencilerin taşıma merkezi ilköğretim okullarına günü birlik taşınması işinden ihale karar ve sözleşme damga vergisi kesilmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Resmi dairelerin iktisadi devlet teşekküllerinden (Tarım İşletme Müdürlüğü) yaptığı alımlardan damga vergisi kesilmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Damga Vergisi

  İş artışlarından sözleşme damga vergisi ve ihale karar damga vergisi alınabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Damga Vergisi

  Damga vergisinde vergiyi doğuran olayın gerekli prosedürün tamamlanması ve ihale kararının ihale makamınca imzalanması ile tekemmül ettiği; ihalenin sonradan, davacıdan kaynaklanan sebeplerle feshedilmiş olmasının vergiyi doğuran olayı ortadan kaldırmayacağı.

  Devamını Oku