1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Edimin İfasına Fesat Karıştırma

  Sahte fatura, sahte belge ve sahte fatura düzenleyerek alınmamış malları alınmış gibi göstermek ve parasını zimmetine geçirmek suçu edimin ifasına fesat değildir, zimmet olarak ele alınmalıdır.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Gecikme Cezası

  Kural olarak yüklenici sözleşmeye göre işin teslimi gereken tarihle teslimin vukuu bulduğu ana kadar geçen süre için doğan gecikmeden mesuldur. Bu gecikmenin resmi mercilerdeki işlemlerden ya da davacının edimlerini yerine getirmemesinden doğduğu savunulmamış ve kanıtlanmamış olmakla süreden makul bir indirim yapılması da gerekmemektedir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Götürü bedel anlaşmalarda yüklenici adına gerçekleştirilen imalatların bedelleri yükleniciden talep edilmişse, götürü bedelin de yükleniciye ödenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  Yeterliği olmayan firmalara ihalenin verilmesi görevi kötüye kullanma suçunu ilgilendirir beraatı uygun değildir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Götürü bedelle gerçekleştirilen işlerde yüklenici ilave bedel talep edemez, sözleşme imzalanmadan önceki zarar iddiaları için dava yeri idari mahkemeleridir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Yazılı sözleşme olmayan hallerde, işin bedeli mahalli rayiçlere göre, ancak, işin yapıldığı yıl rayiçlerine göre tespit edilir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Yazılı sözleşmenin olmadığı hallerde, taraflar arasındaki uyuşmazlık vekaletsiz iş görme hükümlerine göre çözülür. İşin yapıldığı tarihteki piyasa rayiçleri üzerinden işin bedeli bulunmalıdır.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Delil sözleşmesine (YİGŞ) uygun bir şekilde hakediş raporlarına itiraz edilmediği ve bu nedenle yüklenicinin hakediş raporlarının içeriğini olduğu gibi kabul etmiş sayılacağı anlaşıldığından, davanın reddine karar verilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  Usulsüz iş artışlarının, keşif artışlarının, kişilere haksız kazanç ve kamu zararı açısından ele alınması, neticesine göre görevi kötüye kullanma suçuna karar verilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Resmi Evrakta / Evrakta Sahtecilik

  Yapılmamış işler için hakediş düzenlemek ve ödeme yapmak, gerekli şartlar da araştırılmakla beraber, resmi evrakta sahtecilik suçunu ilgilendirir.

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Ortakların her birinin taahhüdün yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu, "alt yüklenici" sözleşmesinin ise "asıl sözleşme" den kaynaklanan borcun bir kısmının üçüncü kişiler tarafından yerine getirilmesi amacıyla yapılabileceği, dolayısıyla asıl sözleşmenin borçlusu konumunda olan iş ortaklığı ortağı ile bu borcun bir kısmının yerine getirilmesi amacıyla "alt yüklenici" sözleşmesi kurulamayacağına.

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Fiyat Farkı (Mal)

  Özel Tüketim Vergisi Değişikliğinden Kaynaklı Olarak Hesaplanacak Fiyat Farkı Hakkında

  Devamını Oku