1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Kısmi alıma açık bir ihalede, sadece tek kısma teklif veren ancak, teklif mektubunda işin tamamına ifadesine yer veren firmaların değerlendirme dışı bırakılmasında sakınca yoktur.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Gecikme cezası işin bitmesi gereken tarihten itibaren mi yoksa ihtardan sonra mı başlamaktadır?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde anahtar teknik personeller aynı zamanda teknik personel olarak çalışamazlar.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  İdarenin onayına sunulmayan dolayısıyla işin başında hangi sıfat ve yetkiyle bulunduğu bilinmeyen kişinin sözleşmede öngörüldüğü şekliyle teknik personel olarak kabulü mümkün değildir.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Ceza

  Ceza kesilmesi için idarenin zarara uğramasına gerek yoktur.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İdarenin izni ile cezalı çalışılan dönemlerde hesaplanacak fiyat farkı, işin bitmesi gereken tarihteki (Pn) değeri ile cezalı çalışılan dönemdeki (Pn) değerinden düşük olanı esas alınarak hesap edilir.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Fazla sürelerle çalışmaya yönelik olarak farklı bir düzenleme olmaması halinde, ödemeler saatlik ücretin % 25 artırılması suretiyle yapılır.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma ücretleri toplu iş sözleşmeleri ile daha fazla belirlenebilir.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Kapsam

  Danışmanlık hizmeti kapsamında teknik şartname hazırlanması, yaklaşık maliyetin belirlenmesi ve denetim-kontrol gibi hizmetlerin üçüncü kişilerden alınmasında sakıca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Kapsam

  Belediye başkanının siyasi olarak yaptığı tanıtım giderlerinin belediye bütçesinden ödenmesi yukarıda belirtilen kamu gideri kavramı tanımı içinde değerlendirilemez.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat farkı hesabında iş programı içerisinde gerçekleştirilen işler için iş programının içerisinde bulunduğu ay indeksi alınır. Hakedişin düzenlendiği tarihten bir önceki ayın indeksi iş programından sonra hakediş düzenlenmesi halinde anlamlı olmaktadır.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminat ve ek kesin teminatların tutarı ile kesin teminat ve ek kesin teminatın güncellenen tutarları arasındaki fark tutarın bu hakediş ödemesinden kesilmek suretiyle yükleniciden tahsil edilmediği, dolayısıyla yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

  Devamını Oku