1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Kapsam

  Zabıta hizmetleri ihale yoluyla alınabilir mi? Kamu hizmeti buna izin veren bir yasal düzenleme çerçevesinde özel sektöre gördürülebilir, bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinde işler üçüncü kişilere gördürülebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kapsam

  Kamu hizmetlerinin özel kişilere yaptırılabilmesi buna izin veren yasal bir düzenlemeyi gerektirdiğinden ve Güngören Belediyesi Zabıta Hizmet Satın Alımı İhalesi kapsamında yaptırılan işler de 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesi kapsamında değerlendirilerek yaptırılabilecek nitelikte işlerden olduğundan tazmin kararının kaldırılmasına.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Ceza

  Doğrudan temin ile alima iliskin akdedilen sozlesmede bulunan gecikme cezasi hükmü uygulanmak zorunda mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  İhaleye katılan dört şirkete ait teklifleri oluşturan imalat kalemlerine ait miktarların ve bunlara ait birim fiyatların birbirinin aynı olduğu, beyannamelerin aynı yazı tipinde ve düzeninde ortak bir elden oluşturulduğu ve ihaleye teklif veren bütün isteklilerin fiyatlarının yaklaşık maliyete göre yüksek ve birbirine çok yakın olduğu hususlarının tespit edildiği ve dosyada bulunan bilgi ve belgelerle, sunulan hukukî delillerden de firmaların ihale öncesi ortak hareket ederek ihalede rekabeti engelleyici davranışlarda bulundukları anlaşıldığından yasaklama kararı verilmesinde sakınca yoktur.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhaleye katılma yeterliğine sahip olmayan ve belge eksikliğinden dolayı elenen kişinin tehdit edilmesi, cebir kullanılması ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturmaz.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  İhale yapılmadan iş yapılması ve süresi bitmesine rağmen yine usulsüz ve ihalesiz olarak aynı firmaya yaptırılmaya devam edilmesi görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu ilgilendirir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Resmi Evrakta / Evrakta Sahtecilik

  İstenilen düzeyde makine parkına sahip olmamasına rağmen, varmış gibi demirbaş defteri düzenlenmesi ve bunun ihale komisyonuna verilmesi evrakta sahteciliktir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Ceza

  İfaya ekli cezanın feshedilen sözleşmelerde istenebilmesi için bu yönde düzenleme yapılmış olması zorunludur, aksi halde feshedilen sözleşmelerde ifaya ekli ceza olamaz.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhaleye fesattan bahsedilebilmesi için ihaleye katılmak isteyenlerin engellendiğinin ortaya konulması gerekir ve emniyet güçlerine ihaleyi engeller bir olay intikal etmemiştir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Faiz

  Faize faiz işletilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Zamanaşımı

  Eser sözleşmelerinde zamanaşımı teslimle yani kesin kabulün yapıldığı tarihle başlar. İlk hakedişten itibaren zamanaşımı başlatılmaz.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Yazılı yapılması zorunlu olmayan hallerde, eser sözleşmeleri sözlü şekilde de kurulabilir. Bu gibi hallerde, fatura, tanıklar ve diğer deliller çerçevesinde işin yapılıp yapılmadığının incelenmesi gerekir.

  Devamını Oku