1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  "Sel" Doğal Afet Olması Sebebiyle Mücbir Sebep olarak değerlendirilebileceği ancak mücbir sebep olarak değerlendirilebilmesi için ilgili yüklenici firmaya olan zararının ve etkisinin net olarak ortaya konması gerektiği, doğal afet kapsamındaki haller için KİK'e başvurulmasına gerek olmayıp, idare tarafından gerekli işlemlerin yapılacağı.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Kamu İhale Kurulu kararı üzerine idare ile ihale üzerinde bırakılan istekli arasında 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanan bir sözleşmenin, söz konusu Kurul kararının idari yargı kararları ile yürütülmesinin durdurulması üzerine yine Kurulca alınan ihale kararının iptali kararlarının, 4735 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi kapsamında mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  İhale Türleri

  Prefabrik yapı malzemesi alımının mal alımı olduğu, ancak prefabrik yapı montaj ve kurma işleri de dahil bu malzemelerin alımının ise yapım işi olduğu hk.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İşçilerin iş yavaşlatması nedeniyle ifa süresi içinde teslim edilememesinin mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  TSE onayı işlemlerinin mutad dışı bir şekilde uzadığının tespit edilmesi durumunda mücbir sebep hali olarak kabul edilebileceği hk.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İhaleye itiraz edilmesi sebebiyle sözleşmenin geç imzalanmasının mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Üretimde meydana gelen gecikmenin mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği hk

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenim konusu malların üreticisi durumundaki firma tarafından üretilen ürünlerin Türkiye'de piyasaya arzının geçici olarak durdurulması nedeniyle yüklenicinin edimini ifa edemiyor olması halinin mücbir sebep olarak kabul edilebileceği hk.

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  İhale Türleri

  Gemi inşaa işi kural olarak mal olmakla beraber, yapım işinin özelliklerini taşıyorsa, yapım olarak da yapılabilir.

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Sözleşme konusu malların tedariki hususunda üçüncü kişilerle yaptığı sözleşmelerin ifası aşamasında tarafların kusurlu davranışlarından kaynaklanan olayların, yüklenicilerin idare ile yaptığı kamu ihale sözleşmelerini zamanında ifa etmesine engel olması hususunun mücbir sebep olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İlaçların Üretiminin Durmasının Mücbir Sebep Hali Olarak Değerlendirilemeyeceği, ilac etken maddesine yer verilmiş olması halinde, ilacın bulunamamasının fiili imkansızlık olarak ortaya çıkmayacağı hk.

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Yapım işine ilişkin iş artışlarında keşif artışının sözleşme bedelinin %10'unu aşmasının sorun olmayacağı önemli olanın keşif artışı sonucu yüklenici ile anlaşılan bedeller toplamının sözleşmenin %10'unu geçmemesi gerektiği hk.

  Devamını Oku