1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Araçların teslim edildiğine dair tutanak var, teslim edilmediğine dair yoksa; ilave olarak, araçlar idareye teslim edilmiş ancak idarece kullanılmamışsa bundan dolayı ceza kesintisi olmaz.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde yapılmamış işlerin bedelleri yapılmış gibi evrak düzenlenerek ödenemez. Ödeme yapılan kısımlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sunulması gerekir.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Havanın fen noktasında çalışılmayan günleri için de ceza kesilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Yapım işlerinde tevkifat ne zaman başlamaktadır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Kapsam

  Yeterli nitelik ve sayıda personel yoksa ihaleye çıkılmasında sakınca bulunmamaktadır. Bu personeller her çeşit olabilir.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Gümrük işlemlerinin yüklenici kusuru olmadan uzaması sebebiyle verilen süre uzatımlarına hata yoktur. Bu durum Borçlar Kanunu gereği imkansızlık olarak ele alınmalıdır.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Yapım işlerinde tevkifat hangi tarihte yapılması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  İş artışı kapsamında yapılan imalat kalemleri, yaklaşık maliyet ve sözleşme bedeli oranı alınmak suretiyle hesaplanmalıdır. İş artışına girildiğinde yüklenicinin ikaz etmesi yükümlülüğü vardır.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  Kısmi kabul öngörülmeyen hallerde teslim edilen kısımdan kalan tutar üzerinden mi yoksa toplam sözleşme bedeli üzeinden mi gecikme cezası hesabı yapılmalıdır?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Ceza

  İhale dokümanına aykırılığın tespit edilemediği, işin yerine getirildiği, iş kaybının olmadığı, araç modül düşüklüğünün idarece görülemediği hallerde ceza kesilmesine gerek yoktur.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat farkı iş programına ve fiili olarak gerçekleştirilen imalatlara göre ödenir.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Sorumluluk

  Yetkili kişilerin imzalarının tamam olmadığı yerde muhasebe yetkilisi sorumludur.

  Devamını Oku