1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  “Ventilatör 8 kg ve üzeri hastalarda kullanıma uygun olmalıdır”şeklinde bir düzenleme hukuka uygun bir düzenleme olacak mıdır?

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Devredilen işlerde, devir sonrasında aynı alt yüklenici ile işe devam edilmesi halinde, devir öncesi ve sonrası gerçekleştirilen işlere ilişkin düzenlenen alt yüklenici belgesi devir öncesi ve devir sonrası işler toplanarak mı oluşturulur.

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Terör İle İrtibat ve İltisak Hakkında Karar

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Teklif Zarfları

  Teklif Zarfı üzerindeki adres konusu

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Teklif fiyatı hazırlanırken kemiksiz parça dana etine göre mi yoksa Yataklı Tedavi Hizmetleri İşletme Yönetmeliği'nde belirtilen kemikli ete göre mi maliyet hesabı yapılacağı hususunda çelişkiye düşürücü bir unsur mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  KİK Kararından Sonra Mahkemeden KİK Kararının İptali Sonrası Sözleşmesi Akdedilen Eski İhalenin ve Yeni İhalenin Durumu Ne Olacaktır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  472 araçlık İhalenin kısmi teklife açık olmadan çıkılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Numune Değerlendirilmesinin Tüm İstekliler Açısından Mı Yapılması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda makine ve teçhizata ilişkin “Makine ve ekipmanların bilgilerinin ayrı ayrı belirtilmesi istenmesine rağmen her hangi bir anlaşılabilir ve açıklayıcı bilgi bulunmadığından yeterlik bilgileri tablosu uygun değildir” gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma işlemi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılan Firmanın Diğer İstekliler Hakkındaki İtirazen Şikayet Başvurusu İncelenmeli Midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  İhalenin İlk Aşamalarında Olmayan Nakliye Formüllerinin İhalenin İlerleyen Aşamalarında Aşırı Düşük Açıklaması Kapsamında Talep Edilmesi Hukuka Aykırılık Etmekte Midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İtiraz Dilekçesinde Belirtilen Unsurların Hepsinin Ayrı Ayrı İncelenmesi Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku