1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İhale İptali

  İhalenin iptalinin iptal edilmesine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararının hukuka aykırı olduğuna ilişkin mahkeme kararı

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Bitüm Nakli İşinde Sınır Değer Hesabı İçin Hangi Katsayı’nın Kullanılması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  A.Ş. Lerde Pay Devri Defterinin Bilgi Eksikliği Kapsamında İstenilmesi Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İşin Yüzde 80’i Tamamlandıktan Sonra İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yapım İşi İhalelerinde Yaklaşık Maliyet Güncelliğini Yitirmesi Durumunda Tüik TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranına göre Güncellenmesi Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık Durum Belgesi Benzeri Bir Belge İle İhaleye Katılmak Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık Usulü İle İhalede İkinci Teklifi Sunmak İsteklinin Sorumluluğunda Mıdır? Yoksa İdare Tarafından Son Teklif Verme Saatinde Çağırılması Hukuki Zorunluluk Mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesine esas sözcleşmenin noter onaylı olması zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Mahkeme Kararı Sonrası İdareye Yapılan Başvuru Sonrası Yeni Biri İtirazen Şikayet Başvuru Süresi Başyalacak Mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kısım olarak yapılan itirazen şikayet başvurularında başvuru bedeli hesabı kısma ait yaklaşık maliyet üzerinden mi hesaplanması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Faaliyet Alanı Dışındaki İhaleye Teklif Verilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş Denetleme Belgesinde Ekip Ahlinde Yapılan Çalışmalarda Nasıl Hesaplanması Gerekmektedir?

  Devamını Oku