1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Yapım İşi ihalesine Fiberoptik Hizmet Alım İhalesine İlişkin Olarak Belge İle Katılınması Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubunda ve birim fiyat teklif cetvelinde binlik ve ondalık ayraçlarını hatalı kullanmış olmalarının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması için bir gerekçe oluşturabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim Fiyat Teklif Mektubunda Yerli İstekli Olmadıkları Gerekçesi İle Değerlendirme Dışı Bırakılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İkinci İhale Komisyon Kararında Şikayet Süresi Ne Olacaktır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Asgari ücret artışının beklenenin üzerinde olması durumunda personel sayısında azaltılmaya gidilebileceğine ilişkin düzenlemenin, istekliler bakımından tekliflerin hazırlanması aşamasında bir belirsizlik oluşturarak tekliflerin sağlıklı bir biçimde hazırlanmasını engelleyecek midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Yaklaşık mliayetin altında teklif olan bir ihalede yeterli rekabet sağlanamadığı gerekçesiyle ihalenin iptali hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Elektronik İhale Yeterlilik Bilgileri Tablosu

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  İhalenin İsteklilerin Teklif Zarflarını Zamanında Vermediğine İlişkin Olarak İptal Edilmiş Olması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Geçici Teminat

  Yasaklanan Firmaya İlişkin Olarak Geçici Teminat Gelir Olarak Kaydedilecek Midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İhalelerden Yasaklı Olan Firmanın Sunmuş Olduğu Teklif Sınır Değer Hesabında Yer Alacak Mıdır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Personel Taşıma İhaleleri (Servis)

  Okul Servisi İhalesine Katılacak Araçlar İçin C Plaka Zorunluluğu Getirilmiş Olması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Kamuyu zarara uğratmak kamu ihalelerinden değerlendirme dışı bırakılması için gerekçe olabilir mi?

  Devamını Oku