1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Kira Sözleşmesinde İdarenin Tek Taraflı Olarak Feshine dair Bir Düzenleme Bulunmamaktaysa Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Sigorta Bedeli Açıklanırken Teyit Yazısının Zorunluluğu Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Temel İlkeler

  Bayilik İhalesine İlişkin Olarak Lisans İstenilmesi Temel İlklere Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhaleye Çıkılmasına Yönelik Dava Açılmasında Mimarlar ve Mühendisler Odasının Başvuru Ehliyeti Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayetçilere Hukuki Başvuru Süresinin Doğru Olarak Bildirilmemesinin Sonuçları

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Geçici Teminat

  Usulune Uygun Olarak Gönderilmeyen Davet Yazısına Cevap Verilmediği Gerekçesiyle Geçici Teminatın Gelir Olarak Kaydedilmesi Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Geçici Teminat

  Sözleşme İmzalamaktan İmtina Eden İsteklinin Geçici Teminatı Gelir Olarak Kaydedilecek Midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İş ilanında iş yapılacak yere ilişkin keşif tutanaklarında belirtilen değer ve hesapların birbiri ile örtüşmediği ve idarece hesaplanan iş kalemi miktarlarının olması gerekenden düşük olduğuna ilişkin iddiada görevli yargı yeri neresidir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet Süresi Ne Zaman Başlayacaktır? Sözleşmeye Davet Yazısında Mı Başlayacaktır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Temel İlkeler

  Temizlik ve Park Bakım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesinde 100 adet çöp Konteynırı Yapılmasına Yönelik Düzenleme Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Temizlik ve Park Bakım Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralama Hizmet Alımı İhalesinde 100 adet çöp Konteynırı Yapılmasına Yönelik Düzenleme Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Çöp Toplama & Kent Temizliği

  Amortisman sürelerinin 5 yıl olduğu dikkate alındığında 2013 model araçların ihalede istenilmesi hukuka uygun olacak mıdır?

  Devamını Oku