1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Meclis Üyesi'nin Oğlu'nun İhalelere Katılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı Düşük Fiyat Teklifi Sunan İsteklinin Fiyat Teklifi Aldığı Firma Teklif Verdiği Alanla İlgili Faaliyet Göstermek Zorunda Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  2 Haftalık Örnek Menüye Yer Verilmemesi İhalenin İptaline Sebebiyet Verecek Midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  4 İsteklinin Katıldığı Bir İhalede Rekabet Oluşmadığı Gerekçesiyle İhalenin İptalinin İptaline Yönelik Kamu İhale Kurulu kararı

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Sunulan birim fiyat teklif cetvelinin, birim fiyat teklif cetveli standart formuna uygun olmadığı gerekçesiyle sınır değer hesabına dahil edilmemek hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  j) Yüklenici yerinden sökerek bakım veya onarım için götürmesi gereken elektrik motoru, pompa vs. gibi makinelerin bakımı veya onarımlarının her bir havuz için ihtiyaç olması halinde bir defaya mahsus bütün giderleri kendisine ait olacak şekilde yapmak zorundadır …” şeklindeki düzenlemenin teklif fiyatın hazırlanmasına engel nitelikte bir düzenleme midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İhale Türleri

  Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlilik puanlaması ihale ilan tarihindeki mi yoksa ön yeterlilik tarihi baz alınarak mı hesaplanması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Ödeneğin bir önceki yıla ait olduğu gerekçesiyle ihalenin iptali hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  TSE Standartlarına İlişkin Belgeler TURKAK tarafından Onaylanması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  İhale Uzmanı Olmayan Kişilerin Numune Değerlendirmesi İçin Görev Almasında Hukuka Aykırılık Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Personel Taşıma İhaleleri (Servis)

  Servis Araçlarında J Plaka Zorunluluğu Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku