1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malına İlişkin Olarak ruhsat örneklerini sunmasına rağmen demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun sunulmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  İhalenin Yaklaşık Maliyetin Eksik ve Yanlış Hesaplandığı Gerekçesiyle İptal Edilmiş Olması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhaleyi Kazanan Firmanın Şikayet Hakkı Var Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teklif Zarfı Açılan Ancak Açıklanmayan İsteklinin Teklifinin İkinci Oturumda Sınır Değer Hesabına Dail Edilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  Zeyilname ile makine teçhizat ve ekipmanlar arasında sayılan araçlara ilişkin değişikliklerin yapıldığı ancak düzeltme ilanı yayımlanmaması hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Sözleşmeye kaç defa ardı ardına aykırı davranılması halinde sözleşmenin feshedileceğinin düzenlenmemesi hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 120 gün içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.şeklinde bir düzenleme hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Kamu İhale Kurulu’nun Düzeltici İşleminden Sonra İhalenin İdare Tarafından İhtiyacın Değişme ihtimali Gözönünde Bulundurularak İhalenin İptali Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  Hisse Devri Durumunda Eski Ortağa Ait İş Deneyim Belgesi Kullanılabilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Teknik şartnamede %3 Engelli Personel Çalıştırılması Hükmü Doğrultusunda 4 Adet Engelli Personel Çalıştırılması Gerekirken 3 Adet Engelli Personel Belirlenmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Lavaşa İlişkin Garnitür Örneklerinde Yer Verilirken Hangi Yemekle ve Sıklıkla Verileceğinin Düzenlenmemesi Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Birçok hastanenin bulunduğu yemek hizmet alımında yemek nakil aracı bulunmaktayken şoföre ilişkin birim fiyat cetvelinde yer açılmaması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku