1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli malı sunacak istekliler lehine %15’e kadar sağlanacak fiyat avantajı idare tarafından objektif olarak değerlendirilmesi gereken bir unsur olup bu oranın hiçbir gerekçe gösterilmeden %1 olarak belirlenmesi yerli istekliler lehine düzenlemeler maddesi amacına uygun olmayıp ihalenin iptalini gerektirmektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Mal alım ihalesinde ihale dokümanında yerli malı sunan istekli için fiyat avantajı uygulanacağı belirtilmiş iken kısmi teklife açık ihaleye çıkılmaması sonucu fiyat avantajı uygulanamaması mevzuata aykırılık teşkil etmekte olup ihalenin iptalini gerektirmektedir.

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Mavi kart alma hakkına sahip kişilerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerçekleştirilen ihalelerde yerli isteklilere tanınan avantajlardan yararlanıp yararlanamayacağı.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  27.11.2014 tarihinde ilanı yapılan ihalede yerli mallarına yönelik olarak fiyat avantajının henüz Kurum tarafından liste yayımlanmamış olması nedeniyle, anılan işte yerli malı avantajı uygulanamayacaktır.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri için yüzde 1 oranında fiyat avantajı belirlenmesi idarenin takdir hakkı olarak değerlendirilemeyecek olup objektif olarak bu gerekçelerin ortaya konulması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Mal Alım İhalelerinde mal alımlarında orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri kapsamında olup olmadığının kontrol edilip böyle bir durumda idarece ihale dokümanında yerli istekli lehine fiyat avantajı öngörülmesi gerekirken bunun yapılmaması sonucu ihaleye sadece yabancı isteklilerin katılması ihalenin iptalini gerektirmektedir.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı sağlanabilmesinin yalnızca “mal alımı” ihalelerinde yapılabileceğinin hükme bağlanması karşısında, yapım işlerinde avantaj uygulanamaz.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  İsteklinin yerli malı belgesinin değerlendirilerek fiyat avantajından yararlandırılması gerekir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli yabancı tüm isteklilere açık olan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin üzerinde olan ihalede sadece yerli üretim olan ürünlerin teklif edilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmaması gerekir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yapım işi ihalesinde yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanmasına ilişkin hüküm konulup konulmayacağına dair takdir ihale yapan idareye aittir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yapım işi ihalelerinde yerli malı kullanan istekliler için fiyat avantajı sağlanabilecektir.

  Devamını Oku