1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli malı belgesinde ihalede teklif edilen cihazın marka-modeli farklılık arzetmesi durumunda bu eksiklik bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  İhalede teklif edilen cihazın marka-modeli ile yerli malı belgesi alınan cihazın marka-modeli aynı olması gerekli midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği o ürüne ilişkin yerli malı belgesini sunmasını zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli malı belgesinde marka-model belirtilmesi zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli Malı Belgesinde Hangi Bilgilerin Bulunması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Orta ve yüksek teknolojili ürünler arasında olmamakla beraber idari şartnamede yerli malı sunana istekliler için %15 fiyat avantajı uygulanacaktır düzenlemesi varsa ihale komisyonu nasıl hareket etmelidir?

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Serbest bölgelerde faaliyet gösteren isteklilerin/adayların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yerli istekli olup olamayacaklarının belirlenmesi ile bu bölgelerdeki kullanıcıların ürettikleri mallara “Yerli Malı Belgesi” düzenlenip düzenlenemeyeceği.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli malları için bir kısmın altındaki kalemler için ayrı ayrı fiyat avantajı uygulanmasının mümkün müdür?  

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Birden fazla mal kaleminden oluşan kısma yerli malı teklif eden istekliler için uygulanan fiyat avantajı tanınabilir mi?  

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Her yıl Ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunlu ise de, ihale dokümanında söz konusu durum için düzenleme yapılmadığından ihale dokümanının artık kesinleştiğinden bahse konu ihale için bu kriter uygulanmayacaktır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Mevzuat gereği yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunlu olan bir işte, söz konusu fiyat avantajı uygulamasına ilişkin hususlara idarelerce idari şartnamelerde yer verilmemesi ve bu düzenlemeler istekliler tarafından süresi içinde şikâyet edilmeyip ihale dokümanlarının kesinleşmesi durumunda dokümana göre hareket edilmelidir.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli malı teklif eden isteklilere uygulanacak fiyat avantajının %1 olarak belirtilmesi mevzuata uygundur.

  Devamını Oku