1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  İhale Dokümanı Kesinleşen Yerli Malı Sunumasına İzin Verilmeyen ve Kısmi Teklife Olanak Sağlanmayan Bir İhaleye İlişkin KİK’in bakış açısı nasıldır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli Malı Belgesi Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli Malı Belgesi Hakkında

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli Malı Lehine Fiyat Avantajının Uygulanmasının Zorunlu Olduğu İhalede İhale Dokümanına Buna Yönelik Hüküm Konulmaması Durumunda Nasıl Bir Sonuç Ortaya Çıkacaktır?Yerli Malı Lehine Fiyat Avantajının Uygulanmasının Zorunlu Olduğu İhalede İhale Dokümanına Buna Yönelik Hüküm Konulmaması Durumunda Nasıl Bir Sonuç Ortaya Çıkacaktır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflere Yerli Malı İçin Uygulanacak Fiyat Avantajı Uygulanacak Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Kısım kısım çıkılan ihalelerde orta ve yüksek teknoloji gerektiren listede yer alan ürünler için çıkılan ihalelerde yerli malı teklif eden isteklilere fiyat avantajı uygulanması zorunluluk arzetmekte midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi'nde yer alan malzemeler için yerli fiyat avantajı uygulanacağına dair düzenleme yapılması zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yol boyaları için yerli malı lehine fiyat avantajının uygulanmayacağına dair ihale dokümanında düzenleme yapılmamasının ihale sürecine etkisi ne şekilde olacaktır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli malı lehine fiyat avantajının uygulanacağının belirtildiği ihalede verilen teklifin yaklaşık maliyetten yüksek olması gerekçe gösterilerek ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli malı fiyat avantajından yararlanabilmek için teklif mektubunda her hangi bir ibare yer alması zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli Malı Teklif Eden İstekliler Açısından İfyat Avantajının Uygulanması İçin Özel Bir Belge Sunulması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku