1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Mektubunda son sayfa imzalı ve kaşeli diğer sayfalar imzalı ve kaşeli değilse teklif kabul edilecek midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda virgülden sonra yuvarlama yapmaksızın 3 hane olacak şekilde teklif fiyatının yazılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda teklif tutarının rakam ve yazı ile berlitilmesine rağmen, teklif tutarına ilişkin para biriminin belirtilmemesi durumunda nasıl karar verilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda telefon ve kıyafet giderleri için ayrı bir satır açılması zorunluluk arzetmekte midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda yer alan bir harflik hata teklif mektubunun değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmekte midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubundaki İdarenin adının yanlış yazıması ihale dışı bırakılmasını gerektirecek bir sebep midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Elektronik araçla yapılan Aritmetik hata kavramından ne anlaşılması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunun ilk iki sayfasının imzalanmaması ancak toplam bedelin yer aldığı son sayfanın imzalanması durumunda teklif mektubu geçerli olacak mıdır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Büro kurmak için teklif mektubunda ayrı bir satır açılmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teknik şartnamedeki “Hizmetin ifası esnasında idare çalışmalara, görevlendirebileceği personel ile katılabileceği gibi hizmeti yürüten personelde değişiklik yapılmasını talep edebilir. Yüklenici bu talebi 3 hafta içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür." Düzenlemesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İhale kapsamında yer alan Led ekran televizyonlar için teklif mektubunda ayrı bir satır açılmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Tekliflerin kısmi olarak verileceği belirtilen ihalede tüm kısımlar için tek teklif fiyatı verilen bir fiyat teklifinin yer verildiği teklif mektubu geçerli olacak mıdır?

  Devamını Oku