1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İhale dokümanında sunulan birim fiyat teklif cetvelinde virgülden sonra 3 haneli olarak düzenleme yapılmış ise ve teklifini bu doğrultuda hazırlayan firmanın aritmetik hata sorumluluğu bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda rakamın yanında yazı yazılırken yüz ifadesinin mükerrer olarak yazılmış olması mevzuata aykırılık teşkil etmekte midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Miktar sütununda yer verilen tutar ile teklif edilen birim fiyat sütunundaki tutarın çarpımının aritmetik hata olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektuplarında rakamla “533.582,3” TL, yazıyla “beşyüzotuzüçbinbeşyüzsekseniki türklirası otuz kuruş” olarak teklif verilmesi değerlendirme dışı bırakılmasını gerektir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İstekliye vekalet eden kişiye yetki veren şirket müdürünün yetkisinin sona ermesi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmekte midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda nokta yerine virgül işareti kullanmak sorun teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Tekllif mektubunda teklif fiyatının talep edilen hususların tamamını kapsadığına dair standart teklif mektubundaki ibarenin bulunmaması mevzuata aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif cetvelinin bütün sayfalarının teklif vermeye yetkili kişiler tarafından imzalanmış olması gerekli midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Yüzonaltı”dan sonra “bin” yazılmadığı için firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubunda virgülden sonra 4 hane olacak şekilde fiyat yazılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda 1 Kuruşluk Hata Aritmetik Hata Olarak Kabul Edilip Firmanın Değerlendirme Dışı Bırakılmasını Gerektirir mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubunda 1 kuruştan düşük teklif verilebilir mi?

  Devamını Oku