1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İstekliye vekalet eden kişiye yetki veren şirket müdürünün yetkisinin sona ermesi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmekte midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda nokta yerine virgül işareti kullanmak sorun teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Tekllif mektubunda teklif fiyatının talep edilen hususların tamamını kapsadığına dair standart teklif mektubundaki ibarenin bulunmaması mevzuata aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif cetvelinin bütün sayfalarının teklif vermeye yetkili kişiler tarafından imzalanmış olması gerekli midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Yüzonaltı”dan sonra “bin” yazılmadığı için firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubunda virgülden sonra 4 hane olacak şekilde fiyat yazılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda 1 Kuruşluk Hata Aritmetik Hata Olarak Kabul Edilip Firmanın Değerlendirme Dışı Bırakılmasını Gerektirir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubunda 1 kuruştan düşük teklif verilebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubundaki 1 Kuruş 'un altındaki teklifler hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunun bir satırında bir kuruştan aşağı teklif verilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif zarfından biri boş birisi dolu teklif mektubunun çıkması durumunda nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat cetvelindeki yer alan malzemelerin tümüne 1 kuruş teklif bedeli öngörülmesi (0.01 TL) mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku