1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektuplarında sonradan eklenen oda kaydının olduğuna ilişkin taahhütnameyi yazmayan firmalar ihale dışı bırakılır mı?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Şubat ayı için kıst gün öngörülebilir mi? 29 çeken Şubat aylarında cetvelde satır nasıl olmalıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Akaryakıt alımlarında virgülden sonra 5 basamak sunulacağı yazılı olan bir ihalede, isteklinin virgülden sonra 4 basamak sunması ihale dışı bırakılmayı gerektirir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Zarfı içersinden her ikisi de imzalı ancak farklı rakamlar bulunan teklif mektubu çıkması durumunda ne yapılmalıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda “Altı” Yerine “Atlı” İbaresinin Yazılmış olması durumunda isteklinin teklifi nasıl değerlendirimlesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İş Sağlığı ve Güvenliği İçin İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlarının Birim Fiyat Teklif Cetvellerine Satır Olarak Eklenmesi Gerekli Midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim Fiyat Teklif Mektubunda Nokta ve Virgülün Yanlış Yerlerde Kullanılması Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Mektubunu İmzayalan Kişi İle İmza Yetkilisi’nin Aynı Olmasına Gerek Bulunmakta :Mıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Mektubunda TL ifadesinin yer almaması firmanın değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmekte midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Kısmi Teklife Açık Olan Bir İhalede Teklif Verilen Kısımlara İlişkin Sayfaların İmzasız Ancak Genel Toplam Sayfasının İmzalı Olması Durumunda Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Mektubunda “Yüz” Rakamının Yazı İle Yazılırken Unutulması Tamamlatılabilir Bir Eksiklik Midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Mektubunda İlk Oturumda Neler İncelenecektir?

  Devamını Oku