1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Bedele ilişkin yazılan ifadenin teklif edilen bedeli anlaşılmaz kılmadığı ve yazılan ifadenin teklif fiyatına ilişkin tereddüt doğuran bir sonuç ortaya çıkarmadığı görülmektedir.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Fiyat cetvelinin ilk iki sayfasında imza ve kaşe bulunmaması, sadece son sayfasının imzalanıp kaşelenmiş olması durumunda teklifi reddedilmesi gerekir.

  Devamını Oku