1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda tutarın KDV hariç olduğu belirtilmiş olduğundan, birim fiyat teklif cetvelinde "KDV hariç" ibaresinin yer almaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılamaz

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif cetvelinde isteklice m3 cinsinden olan miktarın ton olarak değiştirilmesi halinde ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Geçici teminat mektubunun kapsamında bir eksiklik doğurmayan bu şekli farklılığın geçici teminat mektubunun esasını değiştirecek nitelikte olmadığı açıktır.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Bedele ilişkin yazılan ifadenin teklif edilen bedeli anlaşılmaz kılmadığı ve yazılan ifadenin teklif fiyatına ilişkin tereddüt doğuran bir sonuç ortaya çıkarmadığı görülmektedir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Fiyat cetvelinin ilk iki sayfasında imza ve kaşe bulunmaması, sadece son sayfasının imzalanıp kaşelenmiş olması durumunda teklifi reddedilmesi gerekir.

  Devamını Oku