1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubuna fazladan "Yukarıda yer alan elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum." şeklindeki ibare eklemek anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubunun asli unsurlarına aykırı bir nitelik taşımayacaktır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İdarenin birim fiyat teklif cetvelinde teklif birim fiyatı ve toplam teklif tutarı için tek satır açmasına rağmen isteklinin cetvelinde artık gün için ikinci satırın eklendiği tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İhale Dokümanında birim miktarı belirtilen iş kalemleri istekliler tarafından birim fiyat teklif mektubunda da belirtilmesi gerekmekte olup birim fiyat teklif mektubunda birimlere ## işaretine yer veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İstekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinde ihale konusu işte kullanılacak toplam 11 adet araç için, araçların her biri için aylık 0,00002 TL birim fiyattan, toplam 0,01 TL teklif edilmesi mevzuata aykırı değildir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Yargıtay içtihadı olan "imzası inkâr olunmayan belgenin geçerli olduğunun kabulü gerekir" şeklindeki düzenleme doğrultusunda istekli tarafından imzanın ve doğacak sorumluluğun kendisine ait olduğu beyan edilmiş olsa da idarece uzman kişilere yaptırılan incelemeyle oluşturulan kesin ve resmi nitelikteki kriminal raporu doğrultusunda teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminde anılan mevzuat hükümlerine aykırılık görülmemiştir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda firma adını "Rıfat Uğur-Rutin İnşaat Mühendislik Ticaret", Ticaret Sicili Gazetesinde ise "Rifat Uğrar - Rutin İnşaat Mühendislik Ticaret" olarak belirten isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde 0.000001 TL'lik teklif kabul edilebilecek ancak 0.00 TL teklif veren istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  ½ homojenize yoğurt” kalemi için miktarın idarenin belirlediği şekilde 16290 adet yazıldığı, birim fiyatın 0,0000006 TL ve birim fiyat ile miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarın 0,009774 TL olarak teklif olarak verilmesi doğru mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli üzerinde yer alan imzaların karşılaştırılması sonucunda imza sirkülerinde yer alan imza ile birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli üzerindeki imzalar arasında bariz farklılık olduğu anlaşılamadığından imza sirkülerinde yer alan imza ile teklif mektubunda yer alan imzaların birbirine benzemediği gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmayacaktır.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda para biriminin yazılmaması halinde isteklinin ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda tutarın KDV hariç olduğu belirtilmiş olduğundan, birim fiyat teklif cetvelinde "KDV hariç" ibaresinin yer almaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılamaz

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif cetvelinde isteklice m3 cinsinden olan miktarın ton olarak değiştirilmesi halinde ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku