1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Kanunda belirtilen yükümlülük kapsamında çalıştırılması gereken özürlü işçi için yapılan Hazine yardımı dikkate alınarak belirlenen teklif usulüne uygundur.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İdarece temizlik hizmeti kapsamında ilaçlama gideri %4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler kapsamında değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde söz konusu ilaçlama giderine ilişkin ayrı bir satır açılması gerekmemektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Çağrı merkezi ihalesinde çağrı merkezi lokasyonu kira gideri, elektrik gideri, su gideri, iklimlendirme gideri, telekomünikasyon gideri, personel masaları-koltukları-bilgisayar gideri, güvenlik gideri, çağrı merkezi sisteminin çalışmasını sağlayacak olan altyapı ve üstyapı giderleri, yazılım giderleri, mutfak ve temizlik giderinin maliyet kalemlerinin %4’lük genel giderler içerisinde yer alması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Asgari işçilik maliyetinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirmenin kalem bazında değil, toplam tutarlar üzerinden yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde asgari işçilik maliyeti KİK modülü tarafından hesaplanmalıdır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Şartnamenin bir maddesinde sınır değer altında kalan firmalara aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacağı belirtilmiş iken başka bir maddesinde sınır değer teklif altındaki firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağına dair bir düzenleme olması durumunda ihale komisyonu sınır değer altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük açıklaması yapıp ihaleyi ona göre sonuçlandırması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Amortismana tabi iktisadi kıymetler için teklif mektubunda ayrıca satır açılmasına gerek bulunmayıp %4’lük malzeme giderleri arasında yer almasında mevzuata aykırı husus bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinde ilaçlama hizmeti önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyip %4’lük sözleşme gideri içersinde değerlendirmesi mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Telsiz telefon giderleri amortismana tabi olup %4’lük sözleşme giderleri içinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İhale dokümanında ulusal bayramlarda çalışmaya yönelik olarak “4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca hesaplanacak, brüt asgari ücret dikkate alınarak belirlenecektir” ifadesine yer verilmesi asgari işçilik maliyetini etkilemektedir. Tatillerde çalışma olmaması sebebiyle bu günlere denk gelen yemek ve yol ücretlerinin ikinci bir defa daha ödenmemesi için kesintiye yönelik düzenleme uygundur.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Hizmet alım ihalelerinde sınır değer hesabının yapım işi ihalelerine ilişkin sınır değer hesaplama modülünden yapılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Sınır değer hesaplamalarında kurumun kendi iç mevzuatına uygun hesaplama değil idare tarafından şartnamelerde verilen fiyatlar ve birimler üzerinden hesaplama yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku