1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Araç kiralama işinde sınır değer hesabı nasıl yapılır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

   Taşıt kiralama ihalelerinde sınır değer araç maliyet tutarının 1,3 e bölümüne personel giderinin eklenmesi ile hesaplanması işlemi doğru mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden kişilerin işe yerleştirilmeleri ile ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği'nde bir düzenleme yer almaması buna uyarlı olarak teklif hazırlanmasına ve işçilik hesaplama modülünün altında teklif verilmesine imkan sağlar mı?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İhale Kapsamında Çalışacak Engelli Personel İçin Yol Bedelinin İhale Dokümanında Öngörülmemesi Mevzuata Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  2 Ayda Bir Yapılacak Dozimetri İşlemi İçin Bir Bedel Öngörülmemiş Hukuken Doğru Mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Birim fiyat teklif cetveli esas alınarak hesaplanması gereken asgari işçilik maliyeti toplam tutarına eşit olan teklif geçerlidir.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İhbar tazminatlarının genel giderler çerçevesinde düşünülmesi gerektiğnden hareketle şikayet başvuruları reddedilecek midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Engelli personel için ücretsiz veya indirimli ulaşım kartı verilmesi halinde KİK işçilik modülü asgari işçilik maliyetinin altında teklif verilebilir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Aşırı düşük teklif değerlendirilmesi ihale dokümanında yazılı olan sınır değere göre yapılmalıdır. Sınır değer hatalı olsa da, ihale dokümanına şikayet olmamıştır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Yüklenici vekili ücretinin teklif fiyata dâhil edilmesi gereken bir gider olarak öngörülmesi gerekmez.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetini verecek personel ile hakedişlerin düzenlenmesinde irtibat kurulacak personel maliyetleri genel gider içerisinde kabul edilmelidir.

  Devamını Oku