1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  2 yıl sürecek hizmet alım ihalesi kapsamında 7 dönümlük bahçenin temizlik ve bakımı, çimlerin biçilmesi, ağaçların budanması, sulanması, haftalık-aylık bakımı, işlerinin yapılması aşamasında kullanılacak yakıt ve sarf edilecek malzemeler” giderlerinin genel giderler içerisinde öngörülmesi mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde işçilik kalemleri dışında kalan temizlik sarf malzeme gideri ve dış cephe camlarının silinmesi iş kalemlerinde %4 sözleşme gideri ve genel gider hesaplanmaz.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir satır açıldığından, bu satırlara teklif verilmesi istendiğinden, amortisman içerisinde kabul edilip de 4 adet akülü dar alan temizleme makinesine ait giderlerin Tebliğ’in 78.30’uncu maddesinin (ç) bendinde açıklanan %4 sözleşme giderleri ve genel giderler kapsamında değerlendirilmesi olanaklı değildir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin yaklaşık maliyetin 1,30’a bölünmesinden elde edilen tutar olarak belirlenmesi gerektiği, idarenin toplam yaklaşık maliyetini değil, bir MRI çekim maliyetini esas alarak sınır değer hesaplaması yanlıştır.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Asgari işçilik maliyetinin sağlanıp sağlanmadığına ilişkin değerlendirmenin kalem bazında değil, toplam tutarlar üzerinden yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İl sınırları içinde engelliler için ücretsiz ulaşım olmasına rağmen ihale dokümanına itiraz edilmemesi sonucu teklif birim fiyat cetvelinde engelliler için yol bedeli belirlenmesi gerekmekte ise isteklilerin ihale dokümanına göre tekliflerini hazırlamaları gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İstekli firma teklif verdiği il sınırları içerisinde çalıştıracağı personel sayısı 50’yi geçeceği öngörüsü ile engelli işçi çalıştıracağı hesabı ile teklif vermesi durumunda teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Yakacak yardımının sözleşme ve genel giderler içersinde değerlendirilmesi gerekmektedir. % 4 içerisinde olduğundan ayrı olarak maliyetlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Birim fiyat teklif mektubunda yer alan ekstra hizmetler için fazladan personel çalıştırılmasına gerek bulunmamakta ise asgari işçilik maliyeti hesaplamasında dahil edilmez.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Kanunda belirtilen yükümlülük kapsamında çalıştırılması gereken özürlü işçi için yapılan Hazine yardımı dikkate alınarak belirlenen teklif usulüne uygundur.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İdarece temizlik hizmeti kapsamında ilaçlama gideri %4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler kapsamında değerlendirilecek olup birim fiyat teklif cetvelinde söz konusu ilaçlama giderine ilişkin ayrı bir satır açılması gerekmemektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Çağrı merkezi ihalesinde çağrı merkezi lokasyonu kira gideri, elektrik gideri, su gideri, iklimlendirme gideri, telekomünikasyon gideri, personel masaları-koltukları-bilgisayar gideri, güvenlik gideri, çağrı merkezi sisteminin çalışmasını sağlayacak olan altyapı ve üstyapı giderleri, yazılım giderleri, mutfak ve temizlik giderinin maliyet kalemlerinin %4’lük genel giderler içerisinde yer alması gerekmektedir.

  Devamını Oku