1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Belediyesi Sınırları Dahilindeki Asfalt Üretim Tesislerine Bitüm Nakli İşi Personel Çalıştırılmasına Dayalı Bir İş Olmadığından Sınır değer Yaklaşık Maliyetin 1,3 e bölünmesi sonucu bulunacaktır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İhale İlanı 2014 Yılı Olan İhale 2015 yılında Gerçekleşse de Yaklaşık Maliyet Bayındırlık Bakanlığının 2014 Yılı Rayiçlerinin Güncellenmesine Gerek Bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Sınır değerde teklif bedeli sunulmasının yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihlal edilmediği durumda ihaledeki güvenirlik ilkesinin zedelemeyecektir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Virgülden sonraki basamaklarında yapılan yuvarlama sonucunda bulunan birim fiyatın teklifinin asgari işçilik maliyetinden 1 kuruş dahi az olması durumunda değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Ayni yemek gideri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmaması durumunda tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin idarece yapılacak sorgulama teklif edilen bedelin sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetini karşılayıp karşılamadığına ilişkin olacaktır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İhale ilanında, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacağının belirtildiği ihalelerde sınır değerin altında teklif veren ve ihale üstünde kalan isteklinin teklifi gerçek piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılamaz.

  Devamını Oku