1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
  1. Yargıtay
    Hakedişe İtiraz

    Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli alacağının tahsili istemine ilişkindir. 5 nolu hakediş şartnamenin 39. maddesine uygun şekilde "idareye verilen 06.06.2003 tarihli dilekçemdeki itiraz kaydı ile" kelimeleri yazılarak ve itiraz dilekçesi hakediş tutanağına eklenerek imzalanmıştır. Bu durumda ara hakedişlere anılan şartnamede belirtilen şekilde itiraz edilmemiş olması sebebiyle hakedişler yüklenici tarafından olduğu gibi kabul edilmiş sayıldığından bu hakedişlerle ilgili istemin reddi, bilirkişilerden alınacak ek raporla ara hakedişlerin kesinleşmiş olması da gözönünde tutularak 5 nolu ara hakedişle ilgili istemin değerlendirilerek davanın sonuçlandırılması gerekir.

    Devamını Oku