1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Hakedişe dahil edilmeyen imalâtlar yönünden Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nde belirlenen usule göre ayrıca itiraza gerek olmayıp zamanaşımı süresince bu işlerin bedeli istenebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Ceza kesintisiyle ilgili kesin hakedişe yapılan itiraz hakedişe itiraz dilekçesi eklenmediği gibi itiraz kaydında itiraz dilekçesinden de bahsedilmediğinden usulüne uygun itiraz yapılmamış olması sebebiyle kesin hakedişte yapılan ceza kesintisi kesinleşmiştir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Yüklenicinin daha kaliteli malzeme kullandığı ve bunların bedellerinin talep edildiği hallerde, hakedişlere itiraz edilip edilmediğine bakılması gerekir. Yüklenici kendisine ödenen hakedişlere itiraz etmemişse kaliteli malzeme kullandığı gerekçesiyle ilave bedel talep edemez.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Hakedişe İtiraz

  Yüklenicinin itiraz kaydı bulunmayan hakedişler için, sonradan fiyat farkının eksik hesaplandığı iddiasında bulunması mümkün değildir. Ayrıca kamu zararına hükmedilen tutarın başka bir konuda yükleniciye yapılan eksik ödemeyle mahsubu yapılamaz.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Sözleşme kapsamında imalata giren ve ödenmeyen alacaklar için usulüne göre itiraz edilmesi, sözleşme dışı imalat kalemi olması halinde ise bedelinin hesaplattırılıp ödenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Hakedişe Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nde belirlenen usule göre itiraz edilmemişse yüklenici sonradan fiyat farkı talebinde bulunamaz.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Dilekçe tarihinden bahsedilmeksizin hakedişin itiraz kaydıyla imzalanması usulüne uygun itiraz olarak kabul edilemez.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  İtirazsız veya usulüne uygun itiraz edilmeksizin imzalanan hakedişler yüklenici açısından kesinlik kazanır.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  İdarece hakedişten yapılan fiyat farkı kesintisinin tahakkuk aşamasında yapılıp yapılmadığı belirlenerek yüklenicinin itirazının süresinde yapılıp yapılmadığına karar verilmelidir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Yüklenicinin fiyat farkına ilişkin itiraz dilekçesinin veriliş tarihi idare kayıtlarından araştırılmalı, dilekçenin süresinde verilmediğinin anlaşılması halinde dava reddedilmelidir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Yüklenicinin itiraz etmediği geçici hakedişler için geriye dönük bir hak talebinde bulunması mümkün değildir. Usulüne uygun şekilde itiraz etmiş olduğu kesin hakediş için ise talebinde haklı olup olmadığı ayrıca değerlendirilmelidir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Hakedişe itirazın Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki düzenlemeye uygun yapılması gerektiği.

  Devamını Oku