1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  İhaleyi yapan idareden kaynaklı olarak sözleşmenin ifa edilememesi halinde yüklenici olumlu zararını kesinti yöntemine göre talep edebilir.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Eksik ve kusurlu işlerin giderim bedeli müspet zarar kapsamında olduğundan sözleşmenin feshi halinde talep edilemez.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Açık ihale yöntemi ile yapılan ilk ihalenin feshinden sonra, kalan kısmın belli istekliler veya pazarlık usulü ile yapılması halinde idarenin menfi zararının istenilmesi ortadan kalkar, çünkü aynı şartlarla ve yöntemle ihale edilmemiş olacaktır.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Şantiye masrafları sözleşme bedelinin içerisinde olup, yüklenici tarafından ayrı olarak talep edilemez. Davalı idarenin talimatına rağmen malzemelerin alınıp götürülmeyerek işyerinde bırakılmasının sonuçlarından da davacı yüklenici sorumludur.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Zamanında ödenmeyen hakedişlerdan kaynaklı olarak vade farkı istenebilmesi için, yanlar arasındaki sözleşmede vade farkının ödeneceğinin kararlaştırılmış olması ya da yanlar arasında yapılan uygulama ile kabul edilmiş olması zorunludur.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Menfi zarar, iki ihalenin tarihleri, miktarları ve ek işçilik unsurları uyarlanarak hesaplanmalıdır.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  İmalât büyük oranda tamamlanmadığından idare fesihte haklı olup fazla ödemenin istirdadı ile menfi zararını isteyebilir. Olumsuz (menfi) zarar, sözleşmenin ifa edileceğine güvenmekten doğan zarardır. Bu zarar kapsamına daha elverişli şartlarda sözleşme yapma fırsatının kaçırılmış olmasından doğan zarar da girmektedir. Menfi zarar, yüklenici ile sözleşme yapılmamış olsaydı işin en yakın yaptırılabileceği fiyatla makul sürede başkasına yaptırılması nedeniyle ödenen tutar arasındaki fark olarak hesaplanmalıdır.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Yasaklama Kararı nedeniyle uğradığı zarar nedeniyle tazminat talebiyle tam yargı davası açılabilmesi için yasaklama kararının iptal edilmesinin yargı kararı ile kesinleştiği tarihten itibaren 60 gün içersinde dava açılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  İdare tarafından yer tesliminin zamanında yapılamaması sebebiyle, yüklenicinin makul bekleme süresi sonrasında sözleşmeyi feshetmesi halinde manevi tazminat talep etme imkanı bulunmamakta; ancak, maddi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Yüklenici ve idarenin ortak kusurlu olması halinde yüklenicinin kar kaybına yönelik alacak talebi yersizdir. Yüklenicinin gelir kaydedilen teminat mektubunun faiz ve komisyonlarını talep etmesi doğru olmadığı gibi, kusurlu olan idarenin de teknik eleman bulundurmama cezası ve gecikme cezası tahsili de doğru olmamıştır.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Sözleşmelerin feshinde veya başka bir yükleniciye işin yaptırılması hallerinde, kaçırılan fırsatın veya menfi zararın sözleşmede kararlaştırılması mümkün olup, kararlaştırılmadığı hallerde başka bir yüklenici ile sözleşme yapılmış olsa idi buna ödenecek bedel ile makul sürede yeniden yaptırılan bedel arasındaki fark menfi zarar olarak talep edilebilir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Sözleşmelerin haklı nedenlerle feshi hallerinde, sözleşmede iki ihale arasındaki farkın talep edilebileceğine yönelik düzenleme olmasa da, hakim re’sen yasaları gözeterek karar verir ve kaçırılan fırsat esasına göre uğranılan menfi zararın ödettirilmesini ister. Menfi zarar iki ihale arasındaki fark değil, kısaca ihaleye en yakın teklif fiyatı ile yeniden yaptırılmak zorunda kalınan fiyat arasındaki fark olarak hesaplanmalıdır.

  Devamını Oku