1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Alacakların Önceliği

  Hakediş ödemelerinden yapılan kesintilerde alacağın devri, haciz, ihtiyati haczin nasıl uygulanacağı hk.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Alacakların Önceliği

  Yüklenicinin hakedişi tahakkuk ettiğinde idarenin banka hesaplarında bu ödemeyi yapacak kadar nakit bulunsa bile, bütçe emanetleri hesabına daha önce alınmış olan borçlar ödenmiş ve yükleniciye yapılması gereken ödeme daha ileriki bir vadeye sarkmıştır. Döviz kuru üzerinden yapılan ödemelerde lehte ve aleyhte kur farkları oluşabildiğinden, idare aleyhine ortaya çıkan kur farkı kamu zararı olarak değerlendirilemez.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  Kamu alacağından dolayı konulan hacze, adi ve imtiyazlı bir alacaklının iştiraki mümkün değildir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  İşçi ücret alacaklarının olması halinde, aynı zamanda prim borcu ve idareye borç varsa, öncelikle işçi alacaklarının hakedişlerden tahsil edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  Yüklenicilerin, hem prim borcu, hem de ihale makamı olan idareye borcu varsa, hak edişlerden öncelikle primlerin karşılanması gerekir ki, ihale makamının zararının karşılanması için teminat alınmıştır.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  Alacakların önceliğinin tespitinde sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan İcra Dairesine aittir. Haczin talimatla uygulanması halinde sıra cetvelinin esas İcra Dairesince düzenlenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Alacakların Önceliği

  Kamu alacaklarının hacze iştirakiyle buna dair paylaştırmanın 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 206. maddesine değil, 6183 sayılı Kanunun 21. maddesinin 1. fıkrasına göre garameten yapılması konusundaki iradesinin de nazara alınmamış olması doğru görülmemiştir.

  Devamını Oku
 8. Görüşler
  Alacakların Önceliği

  SGK'ndan alınacak borcu yoktur yazısının geçerli olacağı tarih aralığı ile hakediş ödemelerinde yapılacak kesintilerin ne şekilde SGK'ya aktarılacağına ilişkin görüş.

  Devamını Oku
 9. Görüşler
  Alacakların Önceliği

  Hakedişlerin ödenmesi için borcu yoktur yazılarının işverenler tarafından da alınabileceğine ve verilecek yazıların düzenlendiği ayın sonuna kadar geçerli olduğuna yönelik görüş

  Devamını Oku
 10. Görüşler
  Alacakların Önceliği

  Hakediş ödemeleri yapılırken haciz ihbarnamesi de varsa hakediş ödemelerinde öncelik sıralamasının nasıl olacağı hakkında görüş

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Alacakların Önceliği

  Damga vergisinin sözleşme sürecinde artması halinde, yeniden damga vergisi alınıp alınmayacağı, alınacak damga vergisinin tutarının ne olacağı hakkında görüş.

  Devamını Oku
 12. Görüşler
  Alacakların Önceliği

  Mal alım ihalelerinde temliki yasaklayan düzenlemeler konulmasının uygun olmayacağı, diğer ihalelerde ise idarenin izni ile temlik işlemlerinin yapılabileceği hakkında görüş.

  Devamını Oku