1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  İş ve meslek ahlakına aykırı davranış ne şekilde ele alınmalıdır? Yasaklama kararı verilmiş olan firma hakkında 10 f maddesine göre, iş ahlakına aykırı davranıştan işlem yapılıp yapılamayacağı hk.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Sözleşme hükümlerine riayet etmeyerek iş ve meslek ahlakına aykırı hareket eden bir firmanın aynı idareye iş ortaklığı kurarak teklif vermesi durumunda teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  İsteklinin idaredeki daha önce yükleniminde bulunan bir işten dolayı yüksek meblağlı bir gecikme cezası kesilmesi idare tarafından iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyet olarak değerlendirilmediği müddetçe idarenin ihalelerine katılması önünde engel teşkil eder mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Kesin hakediş raporuna göre, yüklenicinin eksik imalat yaptığı net olarak ortaya konulmuşsa, iş veya meslek ahlakına aykırı iş yapmaktan dolayı ihale dışı bırakılmasında sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  İhale tarihinden önceki 5 yıllık sürenin başlangıç tarihinin belirlenmesinde iş ve meslek ahlakına aykırı davranışın idarece tespit ve ispat edildiği tarihin esas alınması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  İş ve meslek ahlakına aykırı davranışın tespitinde yargı kararı bulunması gerektiğine ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  İhaleyi yapan idareye daha önce yaptığı iş / hizmet sırasında sözleşme hükümlerine aykırı fiil gerçekleştiren ve bu fiil ve işlemleri tutanağa bağlanan ve cezai işlem uygulanan isteklinin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendi uyarınca iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğundan hareketle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  İhaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından tespit edilen istekli söz konusu kararı yargı sürecine taşıması ve ihtiyati tedbir kararı alması ihaleyi yapan idarenin ihalelerine katılmasını sağlayamayacaktır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  İş ortaklığının; özel ortağının gecikme cezası uygulanarak zamanında bitiremediği yüklenim gerekçe gösterilerek Kamu İhale Kurulu’nun 10’uncu maddesi (f) bendinde belirtilen “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen” doğrultusunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Hastaneye karşı gerçekleştirilen iş ve meslek ahlakına aykırı davranış aynı zamanda üst idareye karşı gerçekleştirilmiş kabul edilir mi?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Sözleşme konusu edimin ifasına başlanmaması halinin iş ve meslek ahlakına aykırı davranış olarak kabul edilir mi?

  Devamını Oku