1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Sahte Fatura Düzenleme Hangi Durumlarda İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Hareket Olarak Değerlendirilebilir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Kesin kabul tutanağındaki eksiklikler nedeniyle istekli iş ve meslek ahlakına aykırı hareket ettiği gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Hakkında İdare İle Dava Süreci Devam Eden İstekliler İdarenin Yeni İhalesine “İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Hareket Ettikleri” Sebebiyle Değerlendirme Dışı Bırakılabilirler Mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Yasaklama kararının mahkeme yolu ile iptal edilmesine rağen yasaklamaya sebebiyet veren olaylar sebep gösterilerek istekli iş ve meslek ahlakına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu doğrultusunda yasaklama kararı verilen istekli iş ve meslek ahlakına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle ihale de değerlendirme dışı bırakılabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  İş ve meslek ahlakına aykırı fiili olduğu tespit edilen yüklenici kanun kapsamındaki tüm ihalelere girmekten mi men edilmektedir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  İş ve meslek ahlakına aykırı fiili belirleyecek olan hangi makamdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  İsteklinin idaredeki daha önce yükleniminde bulunan bir işten dolayı yüksek meblağlı bir gecikme cezası kesilmesi idare tarafından iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyet olarak değerlendirilmediği müddetçe idarenin ihalelerine katılması önünde engel teşkil eder mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  Kesin hakediş raporuna göre, yüklenicinin eksik imalat yaptığı net olarak ortaya konulmuşsa, iş veya meslek ahlakına aykırı iş yapmaktan dolayı ihale dışı bırakılmasında sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  İhale tarihinden önceki 5 yıllık sürenin başlangıç tarihinin belirlenmesinde iş ve meslek ahlakına aykırı davranışın idarece tespit ve ispat edildiği tarihin esas alınması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  İş ve meslek ahlakına aykırı davranışın tespitinde yargı kararı bulunması gerektiğine ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Fiil

  İhaleyi yapan idareye daha önce yaptığı iş / hizmet sırasında sözleşme hükümlerine aykırı fiil gerçekleştiren ve bu fiil ve işlemleri tutanağa bağlanan ve cezai işlem uygulanan isteklinin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (f) bendi uyarınca iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğundan hareketle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku