1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Benzer İş

  Benzer iş tanımında yer verilen işlerin ayrı ayrı mı yoksa birlikte mi benzer iş olarak kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Benzer İş

  Zabıta destek hizmet alımlarında benzer işin “her türlü personel çalıştırılmasına dayalı destek hizmetleri” olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Benzer İş

  Sürücüsüyle birlikte araç kiralanması hizmet alımı işine yönelik iş deneyim belgesinin “Her türlü öğrenci ve personel taşıma işleri” olarak belirlenen işte benzer iş olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Benzer İş

  Benzer iş tanımının doğrudan işin kendisini içermesi ihaleye katılımı kısıtlar ve rekabeti engeller mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  İş bitirme belgesine konu iş ihale konusu iş ile birebir uyumlu olmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  İş hacmini göstermek üzere sunulan faturaların benzer işe ait olması gerekli midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Asfalt kaplama ve prefabrik beton parke, bordür taşı döşenmesi işinin bir arada ihale edilmesi ve benzer işin A/V grubu işler içerisinde cadde ve sokak yapım işleri olmasından dolayı A/V grubu işler olarak belirlenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Karayolunun bakım, onarım ve iyileştirilmesi işleri kapsamında, ilgili karayolunun bir bölümünün tamamen (altyapı ve üstyapı işleri birlikte yapılacak şekilde) yeniden inşa edilmesi halinde, bu iş AV grubu “karayolu işleri” içerisinde değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Üst yapı (bina) grubu işler içerisinde yapılan kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi ya da isale hattı işleri A grubu iş içerisinde değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Yol yapımı, kavşak yapımı, alt yapı ve üst yapı inşaatı işine ilişkin iş deneyim belgeleri hangi gruplarda değerlendirilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Kanalizasyon yapım işine ilişkin olarak ihale ilanında ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; topograf ve harita mühendisliği diplomaları benzer işlere denk sayılacaktır düzenlemesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  İlçede yapılan bakanlığa ait binalara ilişkin iş deneyim belgesi söz konusu binanın Bakanlık binası olması gerekçesiyle B.III grubundaki bakanlık il binaları yapım işi olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku