1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  İhale dokümanına "kamu veya özel sağlık kuruluşlarında temizlik, ve veri hazırlama kontrol işletmenliği ve daktilografi, ve teknik, bilgisayar bakım onarım hizmetlerinin verilmesi işi benzer iş olarak kabul edilecektir." düzenlemesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Hastane veya tıp fakültelerinin çıkmış olduğu hizmet alım ihalelerinde benzer iş sadece hastane veya tıp fakültelerinde gerçekleştirilmiş iş olarak tanımlanmış olması rekabet ilkesine aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Hastanelerin çıkmış olduğu ihalede benzer iş sadece özel veya kamu hastanelerinde yerine getirilmiş olması şartı rekabet ilkesine aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  İhale dokümanın da muhtelif yardımcı hizmetler ile malzemeli bina temizliği hizmetlerinin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceği hususunda bir açıklık bulunmadığı durumlarda nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Bilgisayar kullanıcı hizmet alımında benzer işe uygun olması kaydıyla personel hizmet alım ihalesinde alınmış bulunan iş deneyim belgesi kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Güvenlik hizmet alım ihalesinde benzer iş sadece silahlı veya sadece silahsız güvenlik hizmet alımı olarak belirlenmesi rekabet ilkesini zedeler mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Endeksörle endeks okuma işinde iş deneyim belgesi olarak bilgisayara veri girişinin olduğu belge kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Yapım işine ilişkin iş deneyim kapsamında yapılan işlerin bir kısmının benzer iş ile aynı olması iş deneyim belgesinin kabul edilmesini zorunlu kılacak mıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Malzemesiz yemek hizmet alım ihalesinde benzer iş sadece personel çalıştırılmasına dayalı işler olarak belirlenebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  İlaçlama hizmet alım ihalesinde benzer işin"Kamu ya da özel sektörde yapılan kapalı mekan Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti İşleri kabul edilecektir" olarak düzenlenmesi rekabet ilkesine aykırılık teşkil etmekte midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Bina temizlik, artıkların atılması ve taşıma işi ihalesinde benzer işin "Kamu yada özel sektörde sözleşmeye dayalı temizlik ve çöp toplama işi" olarak tanımlanması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Malzemesiz temizlik hizmet alım ihalesinde benzer işin malzemeli temizlik hizmet alımını kapsamayacak şekilde düzenlenmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku