1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Benzer İş

  İdari şartnamedeki “Park Bahçe, Kent Temizliği ve Çöp Nakli" ibaresinden genel anlamda bir temizlik hizmeti ifadesi anlaşılabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Benzer işe ilişkin olarak iş bitirme belgesindeki ayrıştırmanın nasıl yapılacağına dair karar.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Benzer iş olarak oto motor usta yardımcısının istenildiği ihalede motor tamircisi iş deneyim belgesi ile katılınabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Benzer iş kavramındaki “Şantiyede gerçekleştirilmiş personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işi” içersindeki şantiye kavramından ne anlaşılması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Benzer İş

  Benzer iş kapsamında altyapı ve üst yapı işlerinin tamamının tek bir sözleşme kapsamında birlikte bulunması şartının getirilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  İhalede sunulan iş deneyim belgesi ile ihale konusu işin farklı yapı teknikleriyle inşa edilen ve farklı niceliksel değerleri içeren iş olması halinde, sunulan iş deneyim belgesi geçerli kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu işe veya benzer iş tanımına uymaması, ancak, belge konusu iş içerisinde ihale konusu işe veya benzer işe uyarlı işlerin olması halinde değerlendirme ne şekilde yapılacaktır? Bu tür belgeler sunulabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Yapım işlerinde; iş deneyim belgesine konu yapım işinin niteliği itibarıyla benzer işe ait olmaması halinde, başvuru sahibinin iş deneyim belgesinde yer alan ihale konusu işe benzer nitelikteki iş tutarının tespit edilebilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri de sunması zorunlu mudur? Bu belgeler de belgelerin sunuluş şeklinde göre mi teklif zarfında olmalıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Yapım işlerinde benzer iş düzenlemesinin sadece ihale konusu işin içinde bulunduğu gruba değil de işin niteliğine uygun ve rekabeti artıracak şekilde sözkonusu listede yer alan başka gruplara da atıfla yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Köprü ve tünel işlerinin A V ve A VI iş grubu içerisinde ele alınabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Benzer İş

  Tahkimat işleri karayolu veya toprak yol yapımına ilişkin ihalede benzer iş olarak sayılabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Benzer İş

  Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlerinin yürütülmesi hizmet işinde hastane temizliği, personel ve organizasyonel personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işleri benzer iş olarak gösterilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku