1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Kamuya iş yapan yükleniciye alt yüklenici olan bir kişi, alt yüklenici iş bitirme belgesi yerine fatura ve sözleşme sunabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  İdari şartnamesinde alt yüklenici çalıştırılamayacağı belirtilen bir hizmet ihalesi bünyesinde çalışan alt yükleniciye iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesinin şartları nelerdir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Özel sektöre gerçekleştirilen yapım işlerinde alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi? Özel sektöre yapım işi yapan kişilere hangi belge düzenlenir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Özel sektöre gerçekleştirilen mal alımlarında, alt yüklenici olarak çalışan kişiler iş deneyim belgesini tevsik amacıyla teklif zarfının içerisinde neleri sunmalıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt yüklenici iş deneyim belgelerine iş artışı tutarları da dahil edilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt yüklenici iş deneyim belgesi güncellenirken, alt yüklenici ile yüklenici arasındaki sözleşmenin imza tarihi mi yoksa esas işin sözleşme tarihi mi dikkate alınır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Bedel içermeyen bir sözleşme kapsamında, alt yükleniciye iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi? Alt yükleniciye iş deneyim belgesi verilebilmesinin şartları nelerdir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Çöp toplama ve kent temizliği hizmet alımında sadece personel kısmını gerçekleştiren alt yükleniciye iş deneyim belgesi verilebilir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  İdare onayı ile çalışan alt yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Alt yüklenicilerin gerçekleştirdikleri işin yüklenici sözleşme bedeli içerisinde büyük bir yer tutması alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenmesine engel midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Aynı işin bir kısmının esas yüklenici, kalan kısmının ise alt yüklenici tarafından yürütülmesi alt yüklenicilik müessesinin düzenleniş amacına ve doğasına uygun mudur, bu şekilde çalışan alt yüklenicilere iş deneyim belgesi verilebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için, yüklenici ile alt yüklenici arasında imza edilen sözleşmenin damga vergisinin yatırılmasına gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt yüklenici iş bitirme belgesi incelemelerinde, bu belgeyi düzenleyen idareden gerekli bilgi ve belgelerin bilgi eksikliği kapsamında talep edilmesi ve istenilen belgelerden yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin gelmemesi halinde firmanın ihale dışı bırakılması mümkün müdür?

  Devamını Oku