1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt Yüklenicinin Çalıştırılamayacağına İlişkin Hükmün Yer Aldığı Bir Düzenlemenin Bulunduğu İşe İlişkin Özel Sektöre Gerçekleştirilen İşlere Dair Fatura ve Sözleşme Kabul Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesinin Verilmesi İçin Asıl İşin Geçici Kabulünün Yapılması Gerekmekte Midir? Kısmi Kabulde Yapılması Yeterli Midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Hukuka Aykırı Olarak Alt Yüklenici Olarak Çalışan Firmanın Yüklenici İle Akdettiği Sözleşme ve Faturalar İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  İstisna kapsamında yapılan yapım işlerinde alt yüklenicilere alt yüklenici iş bitirme belgesi belediye şirketleri tarafından düzenlenebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt yüklenicinin kullanılamayacağı doğrultusunda bir düzenlemenin olduğu ihalede alınmış bulunan alt yüklenici iş bitirme belgesi ile ihaleye başvurulması durumunda nasıl hareket edilecektir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt Yüklenici Çalıştırılmayacak Bir İşe İlişkin Olmasına Rağmen Verilen Alt Yüklenici Belgesi İle İhaleye Katılınması Mevzuata Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  idareden onay alınmadan alt yüklenici olarak çalıştırılan kişilere iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Konsorsiyum olarak alınan bir ihalede, ayrı uzmanlık alanı gerektiren tüm işlere alt yüklenici olmak ve bu şekilde iş deneyim belgesi elde etmek mümkün müdür? Böyle bir hareket işin devri anlamına gelir mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Bir firmanın kendi ortaklık payı olduğu başka bir firmayı alt yüklenici olarak sunması ve idarece bunun uygun görülerek bu kişiye iş deneyim belgesi verilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Kamuya iş yapan yükleniciye alt yüklenici olan bir kişi, alt yüklenici iş bitirme belgesi yerine fatura ve sözleşme sunabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  İdari şartnamesinde alt yüklenici çalıştırılamayacağı belirtilen bir hizmet ihalesi bünyesinde çalışan alt yükleniciye iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesinin şartları nelerdir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Özel sektöre gerçekleştirilen yapım işlerinde alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi? Özel sektöre yapım işi yapan kişilere hangi belge düzenlenir?

  Devamını Oku