1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt yüklenici iş bitirme belgesi için alt yüklenici sözleşmesinin noter onaylı olmasına gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt yüklenici çalıştırılması ihale dokümanı ve sözleşme hükmüyle yasaklanmış olmasına rağmen sözleşmenin uygulanması aşamasında fiilen alt yüklenicilik yapmış olan kişilere iş deneyim belgesi verilebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  İdarenin onayı alınmaksızın alt yüklenici olarak çalıştırılan ve usulen uygunsuzluk yapılan bir halde, bu durum işin fiilen gerçekleştirilmiş olması karşısında, iş deneyim belgesinin geçersiz olmasını gerektirir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Sözleşmenin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeyen alt yüklenicilere alt yüklenici iş deneyim belgesi verilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Bedel içermeyen sözleşme kapsamında düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesi geçerli kabul edilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Aynı işin bir kısmı yüklenici, kalan kısmı da alt yüklenici tarafından gerçekleştirilebilir m? Bu şekilde işi gerçekleştiren alt yükleniciye iş deneyim belgesi verilebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt yüklenici iş bitirme belgesi tutarının yasal iş artışları da dâhil edilen alt yüklenici sözleşme bedeli üzerinden mi belirlenmesi gerekir?

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt yüklenici iş bitirme belgelerinde, idare tarafından verilen malzeme bedelinin yarısının belge tutarına dâhil edilip edilmeyeceği hakkında.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Bir kamu idaresine alt yüklenici olarak hizmet etmiş firma başka bir ihaleye katılım için bu işe ilişkin faturaları sunması mevzuata aykırı olup kamu idaresine gerçekleştirdiği işin alt yüklenici iş bitirme belgesini temin etmesi mi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Alt yüklenici iş bitirme belgesi sunması gerektiği halde, işe ilişkin sözleşme ve faturaları sunması durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı mı bırakılır?

  Devamını Oku