1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  İsteklinin teklifinde birim fiyat ile miktarın çarpılması sonucu toplam tutara ulaşılmaması durumunda isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Teklif eki hesap cetvelleri hakkında, birim fiyat teklif mektubu eki cetveline ilişkin hükümlerin uygulanması suretiyle, hesap cetvelinde aritmetik hata bunduğu gerekçe gösterilerek teklifin değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Excel programından kaynaklı olarak yapılan aritmetik hatadan dolayı isteklinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata uygundur.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  İhale dokümanında gün üzerinden teklif verilmesi gerektiği belirtilmiş iken, teklif mektubunu ay üzerinden hesaplayarak veren isteklinin teklif mektubu değerlendirme dışı bırakılmayıp kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Bilgisayar programının virgülden sonra 2 hane yerine 4 haneyi hesaplamasından kaynaklandığı anlaşılan 4,81TL farkın esaslı bir fark olmadığı için teklifte aritmetik hata yoktur.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Toplam teklif tutarının (365.220,637 TL) virgülden sonra iki hane olacak şekilde (365.220,64 TL) yuvarlandığı ve tutarlarda yuvarlama yapılmasına karşın toplam teklif tutarının yuvarlama yapılmayan tutarların toplamı esas alınarak hesaplanmasından kaynaklandığı anlaşılan hesaplama farklılığının aritmetik hata olarak nitelendirilmemesi gerekir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  İster hesaplamalar manuel isterse program (Excel) vesilesiyle yapılsın, idarelerce verilmiş olan miktarların değiştirilemeyeceği ve genel toplamda da programdan kaynaklı hata yapılmasının elenme sebebi olacağı açıktır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Miktar ve birim fiyat çarpımı sonucunun tutar kısmını vermesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Birim fiyat teklif cetvelinin 3.satırında, birim fiyatla, miktarın çarpımı sonucu hesaplanan tutarın 322.250,40 TL olması gerekirken 322.250,04 TL olarak yazan istekli toplam teklif tutarı doğru olsa dahi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Teklif edilen birim fiyat sütunundaki rakamları ay üzerinden hesaplayarak birim fiyat teklif mektubunu veren isteklinin ihaleden aritmetik hatadan dolayı değerlendirme dışı bırakılması gerekir.

  Devamını Oku