1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Miktar kısmı firma tarafından yuvarlanmasına rağmen, fiyatla çarpımı doğru olan bir teklif kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde idarelerce doldurulması gereken ve üç basamaklı olarak ifade edilen miktarın istekliler tarafından yuvarlanarak iki basamak olarak yazılması mümkün değildir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  İş kaleminin birim fiyatının 0,244 olarak yazılması gerekirken sehven 0,249 olarak yazılması aritmetik hatadır, değerlendirme dışı bırakılmayı gerektirir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapan istekli değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Birim fiyat teklif mektubunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu ortaya çıkan sonucun virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı (0,42) sayıya yuvarlanarak mı yoksa (0, 42378296)olarak mı yazılması gerekmektedir ?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Araç sayılarının gizli çarpan niteliğinde teklife yansıtıldığı durumda aritmetik hatadan bahsedilemez.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Temizlik malzeme gideri için öngörülen birim fiyatların toplam teklif tutarında yuvarlanarak virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayı olacak şekilde 0,02 TL olarak yazıldığından açıklama uygundur.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  İşçilik kalemlerini yansıtan iş kalemleri için virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde teklif verilmemelidir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Birim fiyat teklif mektubunda virgülden sonra 2 ondalıklı basamak şeklinde yuvarlanması gerekirken 8 ondalıklı basamak olarak yazılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Aritmetik Hata

  4 TL'lik aritmetik hata nedeniyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde bu durumda ihale 2 milyon TL fazla bir meblağ ile başka bir istekliye bırakılacaksa isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadan değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  İstekli tarafından sunulan teklif mektubu standart forma aykırı olarak birimi kısmında yer alan “gün” ifadesinin değiştirilerek “1(bir) kişi” ifadesinin yazılması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  İhale komisyonu birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının incelemekle sorumludur.

  Devamını Oku