1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Birim fiyat teklif mektubunda virgülden sonra 2 ondalıklı basamak şeklinde yuvarlanması gerekirken 8 ondalıklı basamak olarak yazılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Aritmetik Hata

  4 TL'lik aritmetik hata nedeniyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde bu durumda ihale 2 milyon TL fazla bir meblağ ile başka bir istekliye bırakılacaksa isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadan değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  İstekli tarafından sunulan teklif mektubu standart forma aykırı olarak birimi kısmında yer alan “gün” ifadesinin değiştirilerek “1(bir) kişi” ifadesinin yazılması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  İhale komisyonu birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının incelemekle sorumludur.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Birim fiyat teklif cetvelinde ara toplamda meydana gelen hata ancak genel toplama etkisi olmayan hata aritmetik hata olarak kabul edilmemektedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde, analizlerde yukarı yuvarlama işlemi gerçekleştirmeyen isteklinin aritmetik hata yaptığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması hukuka uygun gözükmemektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Birim fiyat mektubunda hata bulunmadığı halde istekli tarafından teklif kapsamında sunulan analizlerde aşırı düşük sorgulaması yapılmaksızın aritmetik hata olması nedeniyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Anahtar teslimi götürü bedel işlerde aritmetik hata kontrolü yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Mal alımlarına yönelik gerçekleştirilen bir ihalede mal alımlarına yönelik birim fiyat teklif mektubunda birim mal için virgülden sonra iki haneden fazla teklif fiyatı yazılması mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Kısmi Teklife Açık İhalelerde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan miktar ve fiyatlardaki hatalı yazım veya aritmetik hatalara ilişkin değerlendirmelerin de her bir kısım için ayrı ayrı yapılması, bir kısımda yapılan hata nedeniyle, hata bulunmayan diğer kısımların değerlendirme dışı bırakılması yoluna gidilmemesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Virgülden sonra 0,675 TL lik rakamı 0,67 olarak yuvarlama yaparak birim fiyat teklif mektubuna yazan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Birim fiyat teklif mektubunda bir kalemde hata yapan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirmektedir.

  Devamını Oku