1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Teklifte 1 kuruşluk hata elenme sebebi midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Aritmetik Hatası Bulanan İsteklilerin Teklifleri Sınır Değer Hesabında Dikkate Alınacak Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Miktar sütununda yer verilen tutar ile teklif edilen birim fiyat sütunundaki tutarın çarpımının aritmetik hata olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Birim fiyat teklif cetvelinde 1 kuruşluk hata nedeniyle istekli değerlendirme dışı bırakılacak mıdır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Miktar kısmı firma tarafından yuvarlanmasına rağmen, fiyatla çarpımı doğru olan bir teklif kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde idarelerce doldurulması gereken ve üç basamaklı olarak ifade edilen miktarın istekliler tarafından yuvarlanarak iki basamak olarak yazılması mümkün değildir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  İş kaleminin birim fiyatının 0,244 olarak yazılması gerekirken sehven 0,249 olarak yazılması aritmetik hatadır, değerlendirme dışı bırakılmayı gerektirir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapan istekli değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Birim fiyat teklif mektubunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu ortaya çıkan sonucun virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı (0,42) sayıya yuvarlanarak mı yoksa (0, 42378296)olarak mı yazılması gerekmektedir ?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Araç sayılarının gizli çarpan niteliğinde teklife yansıtıldığı durumda aritmetik hatadan bahsedilemez.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  Temizlik malzeme gideri için öngörülen birim fiyatların toplam teklif tutarında yuvarlanarak virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayı olacak şekilde 0,02 TL olarak yazıldığından açıklama uygundur.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Aritmetik Hata

  İşçilik kalemlerini yansıtan iş kalemleri için virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde teklif verilmemelidir.

  Devamını Oku