1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığının 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre alımlarını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine ilişkin Kurum görüşü oluşturulması.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İstisnalar

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre istisnanın uygulanması için, ilgili alımın yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedelinin her ikisininde Kamu İhale Kurulu tarafından bedele eşit veya altında olması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İstisnalar

  Üniversite Bilimsel Araştırma Projelerinin Yürüttüğü Araştırma Geliştirme Projeleri İçin Gerçekleştirilen Alımlar İstisnalar Kapsamında Gerçekleştirilebilir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İstisnalar

  PTT Başmüdürlüğünün “posta hizmetleri” ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak “araç kiralama” işine ait hizmet alımları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında gerçekleştirilebilir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İstisnalar

  Koruma amaçlı imar planlarının istisnalar kapsamında tedarik edilmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İstisnalar

  Bir Yapının Kültür Varlığı olup olmadığına karar verecek olan makam Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’dur.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İstisnalar

  Dışişleri Bakanlığının büyükelçiliği için gerçekleştireceği yapım işi ihtiyacı istisnalar kapsamında gerçekleştirilebilir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İstisnalar

  Uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanan dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında eğer farklı ihale usulleri uygulanacağı belirtilmemiş ise bu kapsamda yapılacak mal, hizmet ve yapım işleri istisnalar kapsamında gerçekleştirilemez.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İstisnalar

  Korunması gereken kültür varlığına ilişkin yapım işinin 3 (i) kapsamında gerçekleştirilmesi gerekmekte olup açık ihale ile ihale gerçekleştirilmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İstisnalar

  İdarelerce istisna kapsamındaki bir ihalenin, öngörülen istisnai usule göre gerçekleştirilmesi yasal bir zorunluluk olup idare kararı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilmesine olanak bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İstisnalar

  Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ana faaliyet alanına ilişkin Hububat, bakliyat, pirinç, haşhaş, vb. toprak mahsulünün yurt içi satın alımı, muhafazası, ithali, ihracı ile ilgili” ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak hizmet alımlarını 3g kapsamında tedarik etmesi mevzuata uygundur.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İstisnalar

  Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün ana faaliyeti kapsamında yapacağı alımlar 3 (g) kapsamındadır.

  Devamını Oku