1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İstisnalar

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılan başvuruda 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Askeri kantin, ordu evleri, askerî gazinolar ve diğer sosyal tesislerin 4734 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığı ve bunların Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen istisna hükmünden yararlanıp yararlanamayacağı hakkında Kurul görüşünün oluşturulması

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İstisnalar

  Kanun’un 3’üncü maddesinin (g) bendi uyarınca istisna kapsamında yapılan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında yapacağı alımlar hakkında Kurum görüşü hk.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İstisnalar

  İhalenin idare ile Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanan kredi anlaşması gereğince dış kaynak temin edilmek suretiyle Avrupa Yatırım Bankası'nın öngördüğü FIDIC kurallarına göre yapılmış olup ihalenin 4734 sayılı Kanun'un 3. maddesinin ( c ) bendi gereğince istisna kapsamında yapıldığının kabul edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İstisnalar

  İstisnalar kapsamında gerçekleştirilen alımlarda ihale sürecindeki aykırılıklar sebebiyle yasaklama müeyyidesi uygulanabilecek olup, sözleşme sürecindeki hukuka aykırılıklar nedeniyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu doğrultusunda yasaklılık müeyyidesi uygulanamayacaktır.

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (f) bendi çerçevesinde yapılacak mal alımı kapsamında yapım işi yaptırılıp yaptırılamayacağı hk. KİKin görev alanı kapsamında olmadığı.

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurduna bağlı olarak faaliyet gösteren 1. sınıf kesimhanede günlük kesim neticesinde elde edilen et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünü satışlarının gerçekleştirildiği belirtilerek, besilik veya kesime hazır dananın, büyükbaş hayvan besiciliği ve üreticiliği yapmakta olan, ticaret borsasına kayıtlı, ticaret tescil belgesi mevcut şirketlerden 4734 sayılı Kanununun 3 üncü maddesinin (a) bendi çerçevesinde alımının yapılıp yapılamayacağına ilişkin görüş sorulmaktadır.

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Başkanlığının bütçe içi işletmesinin 4734 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre alımlarını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine ilişkin Kurul görüşü oluşturulması.

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında yapacağı alımlar hakkında Kurum görüşünün oluşturulması.

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Bütçe içi işletme şeklinde kurulan ... Belediyesi Beton, Parke, Büz ve Bordür İşletmesinin, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında alımlarını gerçekleştirebilmesi amacıyla Kurumumuza başvuru yapıldığından, söz konusu alımların, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğine yönelik olarak görüş

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca süt üreticisi olan firmalardan ihalesiz çiğ inek sütü alınıp alınamayacağına ilişkin görüş sorulmaktadır.

  Devamını Oku