1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okullarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (e) fıkrası kapsamında mütalaa edilip edilmeyeceği

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İstisnalar

  İstisna kapsamında imza edilen sözleşmelerin maddeleri değiştirilebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e)bendi kapsamında imzalanan hizmet alımı protokollerinden %005 (onbindebeş) KİK payının tahsil edilip edilmeyeceği

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Atatürk Orman Çiftliğinin 4734 sayılı Kanunun kapsamında bulunup bulunmadığı ve Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendine göre Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden yapılacak mal ve hizmet alımlarının istisna kapsamında yapılıp yapılamayacağı hakkında.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  4734 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (a) bendine göre tarım ve hayvancılıkla ilgili ürünlerin doğrudan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden ve Atatürk Orman Çiftliğinden alınıp alınamayacağının belirlenmesi,

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Köylere yönelik hizmetler ve tarım amaçlı kullanılan araç ve iş makinaları için ihtiyaç duyulan akaryakıt ürünlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınması hakkında Kurum görüşünün oluşturulması.

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) 145 yetkisine sahip bakım kuruluşlarından kaza yapan hava araçlarına ait motor ve benzeri parçaların incelenmesi amacıyla alınacak hizmetlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (c) bendi kapsamında yapılıp yapılamayacağı hakkında.

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve bağlı birimlerinden veya Ankara İl Damızlık Koyun Keçi Birliği’nden Damızlık koç ve tekenin, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğünden yem bitkisi tohumu ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden hububat tohumunun, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ve bağlı birimlerinden tohum eleme makinesinin, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında alınıp alınamayacağına ilişkin Kurul görüşünün oluşturulması.

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  İstisna taleplerinde, şirketlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor. KİK hangi unsurlara bakıyor. Neler onaylanmıyor?

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  İstisna talebinde bulunulduğunda, KİK tarafından hangi konulara ne şekilde bakılıyor. Neler istisna kapsamında ele alınmıyor?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İstisnalar

  3-g kapsamında ancak ihale olarak gerçekleştirilen bir alıma yönelik Kamu İhale Kurulu'nun şikayet başvurularını inceleme yetkisi var mıdır?

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  İstisna başvurularında ne tür hususlara dikkat edildiğine ve hangilerinin kabul edilip hangilerinin kabul edilmediğine yönelik karar.

  Devamını Oku