1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Tıbbi cihaz ve ilaç eczacılık Kurumu kararı olmaksızın numune değerlendirmesinde hasta üzerinde tıbbi etkide bulunduğu gerekçesiyle isteklinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Demonstrasyon tutanağında ihale komisyon üyeleri tarafından ilgili numunenin teknik şartnamaye aykırı yönlerinin belirtilmesi ihalelerde saydamlık ilkesi gereğince gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Demonstrasyona başka personelin katılmasına izin verilse bile, ihale komisyonunda bulunan bütün üyelerin de bu sunuma ve değerlendirmeye katılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  İhale komisyon kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendikten ve bu karar ihale yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra demonstrasyon yapılmasının mümkün değildir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Demonstrasyon tutanağı ve demonstrasyon işlemlerinin isteklinin huzurunda yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Demonstrasyon tutanaklarının isteklilerce imzalanması zorunda değildir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Demonstrasyon ihale saatinden önce yapılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin demonstrasyon ile gerçekleştirilecek olması halinde bu hususun ihale dokümanında düzenlenmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku