1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Demonstrasyona ilişkin yeterlilik kriterlerinin teknik şartnamede yapılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Demonstrasyon işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında önemli bir karar

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Tıbbi cihaza ilişkin olarak demonstrasyonun doktorlar tarafından gerçekleştirilmesi yeterli midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Sözlü demonstrasyon talepleri yerine getirilir mi? Şikayet edilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Demonstrasyon (Numune Değerlendirilmesi) isteklilerin huzurunda yapılması gerekli midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Numune değerlendirmesinde tetkiklerin konusunun uzmanlarınca incelenmesi gerekirken idari personel tarafından değerlendirilmesi ihale mevzuatına göre uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Yapılacak numune değerlendirmesinin tarihinin ilgililere bildirilmesi ve ilgililerin huzurunda söz konusu değerlendirmenin yapılması gerekli midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Numune değerlendirilmesinde ürünleri reddedilen isteklilerin ürünlerinin teknik şartnamede belirtilen ihtiyacı sağlayamadığına ilişkin olarak uzman kişilerce bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Gerek komisyon kararında gerekse numune değerlendirme tutanağında, teklif edilen ürünün, Teknik Şartnamenin hangi maddesine aykırılık teşkil ettiğine dair saptamada bulunulması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Numune talep yazısında isteklilere verilen sürenin başlangıç tarihinin tebliğ tarihi mi yoksa tebliğ tarihini takip eden iş günü mü olduğuna ilişkin 4734 sayılı Kanun’da hüküm bulunmadığından Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Sunulan kataloglar üzerinden Teknik Şartname’nin ilgili maddelerinin karşılanıp karşılanamadığının tespiti net olarak yapılamayan mal alımında İdari Şartname’nin 47’nci madde metni içerisinde isteklilere idare tarafından demonstrasyon yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Tıbbi cihaz ve ilaç eczacılık Kurumu kararı olmaksızın numune değerlendirmesinde hasta üzerinde tıbbi etkide bulunduğu gerekçesiyle isteklinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku