1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Numune değerlendirilmesine ilişkin şikayet başvurusu özel uzman görüşüne başvurulmadan idarenin takdir yetkisi doğrultusunda reddedilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Tıbbi Cihazlara İlişkin Olarak Numune Değerlendirmesi Yapılması Söz Konusu İşlemin Hukuka Uygun Yapıldığını Kanıtlayıcı Nitelikte Midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Demostrasyon işleminin bütün firmalar açısından eşit şartlar doğrultusunda mı yapılması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Numune değerlendirmesine yönelik yapılan şikayet başvurusunda KİK tarafından teknik görüş istenilmeden idarede uzman kişilerin bu işlemi yaptığı gerekçesiyle başvurunun reddedilmesi işlemi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Numunelerin ihale komisyonunca poşetlerinin yırtık olduğu gerekçesiyle isteklinin değerlendirme işlemi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Demonstrasyona katılacak olan kişilerin uzman olduklarının ispat edilmesi (Belge vb) gerekli midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Numune değerlendirilmesine itirazlarda tekrar inceleme yapılması gerekli midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Demonstrasyon idare tarafından tutanak altına alınarak ihalenin sonuçlandırılması işlemi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygun olup olmadığını uzman kurum ve kişilerden görüş ve bilgi isteyerek mi sonuçlandırılması gereklidir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Demonstrasyon işlemlerinin istekliler huzurunda yapılmaması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Cihazın teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlayıp sağlamadığı hususunun idare ve KİK tarafından doğrudan reddedilmesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Demonstrasyon & Numune

  Numune değerlendirilmesinin hukuka uygun gerçekleştirilmediği doğrultusundaki iddianın bilirkişi tarafından incelendikten sonra karar verilmesi gerekli midir?

  Devamını Oku