1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  Şikâyet başvurusunun, ihale yetkilisince ihale komisyon üyelerinin görevlendirilmesi suretiyle incelenmesi mümkündür.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  Biyokimya uzmanı ve Mikrobiyoloji uzmanının mali üye olarak komisyonda görev alabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  Başka kurumlardan görevlendirilmek kaydıyla ihale sürecinde görevli personel görevlendirilebilir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  Numune değerlendirilmesi işleminin ihale komisyonu tarafından yapılmaması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale komisyonu üyesi olmayan dahiliye uzmanına demonstrasyon komisyonunda yer verilmesi hukuka aykırıdır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale Komisyonunda “İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.” hükmü doğrultusunda Terziler Odası üyesi kişilerin katılımıyla gerçekleştirilmesi, ihalenin iptalini gerektirir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale yetkilisince “gerekli oybirliği sağlanamadığından” ihalenin iptaline karar verilmesi tek başına iptal gerekçesi olamaz.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale komisyonu üyelerinden birisinin imzası olmaksızın ihale kararının ihale yetkilisince imzalanması hukuka aykırıdır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale komisyonu kararlarını oybirliği ile almak zorunda değildir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhalede ihale komisyonunun tamamı öğretmenlerden teşkil edilebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhalede teknik değerlendirmenin ihale komisyonu dışında oluşturulan başka bir komisyon tarafından gerçekleştirilmesi sonucu, yetkisiz komisyon tarafından numuneler üzerinden yapılan değerlendirmeye ilişkin işlem ve bu işlemin sebep unsurunu oluşturduğu ihale komisyonuna ait işlemler butlanla malül olmaktadır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  Bilgisayar Otomasyonu Hizmeti Alımı İhalesinde, ihale konusu işin uzmanı olarak görevlendirilen 2 üyenin demo işlemlerinde istekli tarafından sunulan modülün teknik şartnameye uygun olmadığı yönünde görüş belirtmiş olmasına rağmen, ihale komisyonu tarafından anılan isteklinin teklifinin uygun görülerek ihalenin sonuçlandırılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku