1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale komisyon üyesi olarak görev yapan bir kişinin idare yetkilisi olarak kesinleşen ihale kararı bildiriminde imzasının bulunmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhaleye ilişkin karar ve değerlendirmeye müdahalede bulunmamaları şartıyla, evrak veya dosya taşımak, alınan kararlara ilişkin tutanakları yazmak gibi ihale komisyonuna yardım amaçlı veya gözetmen sıfatı ile personel bulundurulması mümkündür.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale komisyonu üyesi olarak görev yapmış bir personel ihale süreci devam ederken ihale yetkilisi olabilir. Bu durumda söz konusu personelin yerine, yedek üye olarak görevlendirilmiş personel geçmelidir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale yetkilisinin ihale komisyonunca alınan kararı onaylama veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihaleyi iptal etme yetkisi bulunmakta olup ihale komisyon kararından sonra tekraren inceleme için ihale kararını komisyona gönderme yetkisi bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhalelerde aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesinin yalnızca ihale komisyonu üyelerince yapılacak bir idari işlem olmasına rağmen, bilirkişi tarafından yapılan inceleme ve sonrasından düzenlenen bilirkişi raporu esas alınarak ihale komisyonu karar alması da hukuka uygundur.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi İçin İhale Komisyonuna Yardımcı Olması İçin Teknik Bir Eleman Görevlendirilebilir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale Komisyonu Dışında Demonstrasyon İşlemleri İçin Farklı Bir Komisyon Kurulmamalıdır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale Komisyonunun iş Deneyim Belgesi ile Tereddüt Edilen Hususları Araştırma Yetki ve Sorumluluğu Bulunmaktadır

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale komisyonu kararını değiştirebilir, ön mali kontrol neticesinde ihale komisyonu vermiş olduğu kararın yerine başka bir karar alabilir, mevzuat olarak sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale yetkilisi tarafından ihale kararının zamanında onaylanmamış olması esasa etkili değildir, bundan dolayı ihale iptal edilmez.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale kararı onaylandıktan sonra yetki ve usulde paralellik ilkesi gereği, onaylanan ihalelerin iptal edilebileceği, ihale yetkilisinin onaylama kararını iptal ettiği hallerde, ihale komisyonlarının tekrar toplanarak önceki aldığı kararı değiştirebilmesinin mümkün olduğu veya ihale komisyonunun kararında ısrar edebileceği.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale komisyonu ihale ilanından sonra en geç üç gün içinde oluşturulur şeklindeki düzenlemeye aykırı olarak geç teşekkül ettirilmişse de anılan düzenlemenin ihale komisyonunun oluşumuna ve idarenin kendi iç işleyişine ilişkin disiplinler bir düzenleme olduğunun kabulü gerekir ve salt komisyonun 3 gün içerisinde oluşturulmamış olmasının, tamamlanmış bir ihalenin iptalini gerektirmeyeceği açıktır.

  Devamını Oku