1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale komisyonunun teklifleri incelerken takdir hatası yapması, değerlendirmeye alması gereken bir teklifi değerlendirme dışı bırakması kamu zararından ayrı bir konu mudur? İdarece bu noktada yapılan inceleme neticesinde soruşturmaya gerek olmaması ihale komisyonunun sorumluluktan kurtarır mı?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale Komisyon Üyesinin Yedeği Demonstrasyon’da Asıl Üye Yerine Görev Yapabilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İstekli tarafından sunulan ürünlerin teknik şartnameye uygun olup olmadığını ihtisas sahibi uzmanların değerlendirmesine ve neticesine göre karar alınmasına gerek var mıdır? İhale komisyonu haricinde uzman kişilerden görüş alınması zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  Numune değerlendirmelerinin ihale komisyonu üyelerince yapılmadığı görülmüş olup, numune değerlendirmelerinin ihale dokümanı ve mevzuata uygun olarak tekrar yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin Kanun kapsamında, Türkiye’de altı aydan fazla ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşlara resmi işlerinde kullanılmak üzere verilen “Yabancı Kimlik Numarası” ile bu kişilerin ihale komisyon üyesi olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususundaki tereddütün giderilmesi.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale komisyonunun ara ve kesin incelemelerde eksiksiz olarak toplanması zorunlu olup, eksik üye ile gerçekleştirilen ara incelemelerden dolayı ihalenin iptal edilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale komisyonunda yer alacak olan ihale konusu işin uzmanlarının niteliğine ve unvana ilişkin olarak bir açıklamanın yapılmamış olup şef unvanlı olarak ihale komisyonunda yer alan kişinin hastanenin makine, teçhizat ihalelerinin hazırlanması takibi ve sonuçlandırılmasında uzun yıllardır görevli bulunması nedeniyle ihale konusu işin uzmanı olarak görevlendirilmesi hukuka uygundur.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  Tekliflerin Değerlendirilmesi Yetkisi İhale Komisyonuna Ait Olup Düzeltici İşlemin Usulde Paralellik İlkesi Gereği Aynı Komisyonca Tesis Edilmesi Gerekmektedir. Aksine hareket eden İhale Yetkilisi Hakkında soruşturma açılması hukuka uygundur.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  Komisyon başkan ve üyeleri arasında hiyerarşik açıdan ast-üst ilişkisinin olması kamu ihale mevzuatı bağlamında bir aykırılık teşkil etmemektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  Demanstarsyon tutanağında bir kişi dahi olsa ihale komisyonundan olmayan bir üyenin imzasının olması durumunda demonstrasyon işlemlerinin tekrar edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale komisyon kararı ön mali kontrolde tespit edilen hususlar sonrası düzeltici karar alınarak değiştirilebilir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale komisyon kararları mali nitelikte kararlar olup ön mali kontrole tabi kararlardır.

  Devamını Oku